Tussentijdse vergadering over hervatting walvisjacht.  

Nederland onder vuur van internationale dierenbeschermingsorganisaties.  

Whalewatch, een coalitie van ruim 140 dierenbeschermingsorganisaties
uit meer dan 55 landen heeft vandaag de Nederlandse regering opgeroepen
stelling te nemen tegen hervatting van de walvisjacht. Daarover wordt
volgende week in Zweden vergaderd.
Nederland is een van de grootste pleitbezorgers voor een systeem
waarbij de walvisjacht wordt heropend. Op donderdag 25 november vraagt
Whalewatch het Nederlandse publiek in een advertentiecampagne in de
landelijke dagbladen de oproep te ondersteunen.  
 
Van 29 november tot 1 december neemt Nederland deel aan een
tussentijdse vergadering van de Internationale Walvisvaart Commissie
(IWC) in Borgholm, Zweden. Doel van de vergadering is het bereiken van
overeenstemming over de Revised Management Scheme (RMS), een
controversieel pakket maatregelen dat voorziet in hervatting van de
walvisjacht. Momenteel bestaat er nog een verbod op de commerciële
walvisjacht, maar het aantal landen dat de jacht wil heropenen, groeit
rap.  
 
Manja Remmerswaal van de World Society for the Protection of Animals
(WSPA) namens Whalewatch: 'Over de walvisjacht moet je niet gaan
onderhandelen; daarmee stem je namelijk in met de wreedheid waarmee die
jacht gepaard gaat. De RMS is een goedkeuring van de walvisjacht, zo
simpel ligt het. En de reden dat ze de jacht nu willen legaliseren is
dat de IWC niet in staat is het huidige verbod te handhaven. Een
uiterst kromme redenering, die bovendien getuigt van een zeer slappe
houding. Als Nederland instemt met de RMS, is onze regering er mede
verantwoordelijk voor dat binnenkort weer talloze walvissen op
gruwelijke wijze mogen worden afgeslacht.'  
 
Whalewatch is fel tegen de walvisjacht. Volgens Whalewatch is het niet
mogelijk op humane wijze midden op zee een walvis te doden. Een
aangeschoten walvis heeft een gemiddelde doodsstrijd van twee minuten;
sommige walvissen doen er een uur over om te sterven. Aangenomen wordt
dat walvissen soms nog in leven zijn op het moment dat ze aan boord in
stukken worden gesneden.   
 
Nederland is sinds de oprichting in 1946 lid van de IWC. Op dit moment
wordt ons land daarin vertegenwoordigd door mr. Giuseppe Raaphorst,
directeur Natuurbeheer van het Ministerie van Landbouw, Natuur en
Voedselkwaliteit.  

Bron: WSPA

Bekijk ook deze populaire persberichten

Trending

Popular