Op vrijdag 3 juni (11.00 uur) ondertekent de Permanente Vertegenwoordiger in New York bij de VN ambassadeur Van den Berg namens het Koninkrijk der Nederlanden het Facultatief Protocol bij het VN-Verdrag tegen Foltering en andere Wrede, Onmenselijke of Onterende Behandeling of Bestraffing.

Dit protocol maakt het mogelijk dat een internationaal comità©, bestaande uit tien deskundigen, wereldwijd gevangenissen kan bezoeken om marteling te voorkomen. Hiermee wordt een praktisch instrument gecreëerd ter voorkoming van marteling. Het comità© houdt daarbij alle procedures, regels, omstandigheden en praktijken tegen het licht die mogelijk tot marteling in detentie zouden kunnen leiden. Naast gevangenissen kan het ook een bezoek brengen aan andere plaatsen waar mensen tegen hun zin worden vastgehouden, bijvoorbeeld psychiatrische instellingen en verpleeghuizen.

Het comità© kan alleen detentieplaatsen inspecteren van de landen die zich hebben aangesloten bij het Protocol, dat in december 2002 werd aangenomen door de Algemene Ledenvergadering van de Verenigde Naties. Na zijn bezoek doet het aanbevelingen aan het betreffende land. Ook zal het zijn bevindingen vastleggen in een rapport en dit jaarlijks voorleggen aan het Verdragscomità© tegen Foltering.

Nederland zal na ondertekening en parlementaire instemming overgaan tot ratificatie. Voor het in werking stellen van het Protocol is het vereist dat tenminste twintig landen het hebben geratificeerd. Inmiddels hebben negen landen dit gedaan en bevinden 27 landen zich in het ratificatieproces. Met ratificatie van het Protocol geven de deelnemende landen wereldwijd een signaal af tegen marteling.

De ondertekening van het Facultatief Protocol sluit aan bij het Nederlandse mensenrechtenbeleid. In de notitie mensenrechtenbeleid uit 2001 benadrukt Nederland het belang van implementatie van internationale mensenrechtennormen. Met het daadwerkelijk bezoeken van detentieplaatsen wereldwijd kan het internationaal comità© nu de dialoog met staten-partijen aangaan over het voorkomen van marteling.

bron:BZ
 

Bekijk ook deze populaire persberichten

Trending

Popular