Staatssecretaris Van Geel (milieu) heeft vandaag op de
klimaatconferentie in Buenos Aires overeenkomsten getekend met
Brazilië, Argentinië en Ecuador om gezamenlijk de uitstoot van
broeikasgassen terug te dringen.
In totaal gaat het om een emissie reductie van 25 miljoen ton CO2. Van
Geel is verheugd met de overeenkomsten: "Door deze unieke samenwerking
wordt het mogelijk om duurzame energieprojecten op te zetten en de
uitstoot van broeikasgassen flink terug te dringen."

De overeenkomst zijn afgesloten in het kader van het zogenaamde Clean
Development Mechanism (CDM), zoals vastgelegd in het Kyoto protocol
over klimaatverandering. In de samenwerkingsovereenkomsten is
afgesproken dat Nederland minimaal 15 miljoen ton CO2 in Brazilië, 5
miljoen ton CO2 in Argentinië en 5 miljoen ton CO2 in Ecuador kan kopen
die daar worden uitgespaard met duurzame-energieprojecten. Nederland
mag deze uitgespaarde tonnen CO2 gebruiken om (deels) de Kyoto
doelstelling te realiseren. Investeerders in duurzame energie,
energiebesparing of schone technologie kunnen projectvoorstellen
indienen bij de door het ministerie van VROM gecontracteerde
intermediairs: de Wereldbank, de International Finance Cooperation
(IFC), de regionale ontwikkelingsbank van de Andes (CAF) en de Rabobank.

Waterkrachtcentrales
In Buenos Aires zijn ook twee CDM-koopcontracten afgesloten voor
waterkrachtcentrales in Ecuador. Het gaat om de Albanico en Sibimbe
waterkrachtcentrales die tot eind 2012 in totaal zo'n 1.5 miljoen ton
CO2 moeten besparen.

Meer info:
Dossier Klimaatverandering: www/vrom.nl/klimaatverandering (achtergrondinfo over klimaatverandering)

Bron: Ministerie van VROM