Staatssecretaris van Defensie, Cees van
der Knaap, heeft vandaag in Washington, samen met zijn Amerikaanse
tegenhanger Gordon England, een overeenkomst ondertekend voor de
productie, instandhouding en doorontwikkeling van de JSF.

Met de ondertekening van deze zogeheten
Production Sustainment & Follow-on Development (PSFD)
Memorandum of Understanding (MoU) wordt de JSF-samenwerking tussen
Nederland en Amerika voortgezet. Deputy Secretary of Defense
England gaf aan hier blij mee te zijn. “Dit is een
belangrijke mijlpaal in de lange traditie van vriendschap en
samenwerking tussen Nederland en de Verenigde Staten en ik wil de
Nederlandse krijgsmacht en de Nederlandse regering danken voor hun
krachtige leiderschap en oprechte vriendschap. Onze
gemeenschappelijke investering in de Joint Strike Fighter zal nog
lang hierna zijn vruchten afwerpen op het gebied van de veiligheid
en vrijheid van onze landen."

Aan het JSF-project nemen in totaal negen
landen deel, de Verenigde Staten, Groot-Brittannië,
Italië, Nederland, Turkije, Australië, Canada, Noorwegen
en Denemarken.

Nederland doet sinds 2002 mee als level 2
partner aan de ontwikkeling van de F-35. Naast de
ontwikkelingsfase, voluit de System, Development and Demonstration
Phase, begint in 2007 de PSFD-fase. Het PSFD MoU bezit een
geldigheid van 45 jaar en heeft tot doel de operationele
inzetbaarheid van het toestel gedurende de gehele levensduur op
doeltreffende en doelmatige wijze te garanderen. Daarnaast bevat
het afspraken over het management van het PSFD-programma en over de
financiële, contractuele en industriële
verplichtingen.

bron:MinDef