Nederland en Slowakije gaan samen
grensoverschrijdende fraude op sociaal gebied aanpakken.
Staatssecretaris Van Hoof van Sociale Zaken en Werkgelegenheid en
de Slowaakse minister van Arbeid, Sociale en Familiezaken Tomanova
hebben daar vanmiddag in Den Haag een overeenkomst over
ondertekend.

In die overeenkomst zijn afspraken
opgenomen over het bestrijden van illegale arbeid, zoals werken
zonder vergunning, en zwartwerken. Daarnaast zijn ook afspraken
gemaakt voor handhaving van de Wet Werk en Bijstand, bijvoorbeeld
door het vaststellen van buitenlands vermogen van een
bijstandgerechtigde.

De afspraken met de Slowaken passen in het
streven van het kabinet naar vrij verkeer voor werknemers uit de
Midden- en Oost-Europese landen die in 2004 tot de Europese Unie
zijn toegetreden. Met deze landen worden afspraken gemaakt om zwart
of illegaal werk en misbruik van sociale voorzieningen in Nederland
te voorkomen.

Slowakije is het eerste land waar
Nederland overeenstemming mee heeft bereikt. Met Polen,
Tsjechië en Hongarije worden nog gesprekken gevoerd. Het
kabinet wil vrij verkeer voor werknemers uit deze landen op korte
termijn realiseren.

bron:SZW