Nederland stelt drie miljoen euro
beschikbaar voor versterking van politie en veiligheid voor de
burgers in de Afghaanse provincie Uruzgan.Minster Verhagen maakte
dit bekend aan het eind van een gezamenlijk kennismakingsbezoek aan
Afghanistan met zijn collega's Koenders en Van Middelkoop.

De Nederlandse hulp zal worden gestopt in
onder meer rechtbanken, een politieschool, betere uitrusting en
politieauto's. De politie in de zuidelijke Afghaanse provincie is
nu onderbemand en nauwelijks opgeleid.

In Uruzgan zijn circa 1500 Nederlandse
militairen gelegerd die -in NAVO verband- een belangrijke bijdrage
leveren aan meer stabiliteit en (weder)opbouw in Zuid-Afghanistan.
De ministers brachten daar een bezoek aan de Nederlandse
manschappen.

bron:BZ