Nederland draagt in 2007 ruim 140 miljoen euro bij aan programma's om het basis-, beroeps- en hoger onderwijs in Indonesië te verbeteren. Nederland werkt hiervoor samen met organisaties en de Indonesische regering.

Nederland levert een bijdrage aan de volgende onderwijsprogramma's:
In Indonesië gaan veel kinderen naar school, maar er is nauwelijks peuter- en kleuteronderwijs. Om dit te ontwikkelen, stelt Nederland via de Wereldbank 21 miljoen euro beschikbaar.
Verbetering van het basisonderwijs in West-Timor. Dit gebeurt in samenwerking met de Asian Development Bank. Nederland draagt 24 miljoen euro bij.
Een project voor beter onderwijs in samenwerking met de Wereldbank. In dit project worden leerkrachten getraind en bijgeschoold, scholen gerenoveerd, het gebruik van computers verbeterd en het schoolmanagement verbeterd. De bijdrage hieraan is 11,3 miljoen euro.
Een programma van de Internationale Organisatie voor Arbeid (ILO) om het beroepsonderwijs te versterken met trainingen in ondernemerschap en door technische vakken op te nemen in het onderwijsprogramma in Atjeh, Molukken, Papua, Sulawesi en West-Timor. De ILO werkt hiervoor samen met de Indonesische overheid. Nederland stelt 20 miljoen euro beschikbaar.
Een UNICEF-programma om hiv/aids voorlichting te integreren in het onderwijsprogramma in Papua en Irian Jaha. Nederland steunt dit programma met 3,9 miljoen euro.
Ook het VOC verleden van de Nederlanders zal in het onderwijs worden opgenomen, met name het optreden van de voorganger van JP Balkenende JP Coen.

Bron: BZ