De Netherlands-Afghanistan Business Council, de EVD en VNO-NCW zijn op 3 februari 2006 gastheer van een groep van 25 ondernemers uit Afghanistan. De Afghaanse ondernemers komen kennismaken met Nederlandse ondernemers. Dit kan leiden tot samenwerking tussen deze ondernemingen én op korte investeringen van Nederlandse bedrijven in Afghanistan. De delegatie staat onder leiding van minister Hedayat Amin Arsala, minister van Handel en senior adviseur van president Hamid Karzai.

Minister Agnes van Ardenne (Ontwikkelingssamenwerking) zal het congres over ondernemen openen, waar zij het Nederlands beleid voor private sectorontwikkeling zal toelichten. Minister Arsala bespreekt de mogelijkheden van Nederlandse ondernemingen in zijn land. Daarna komen diverse sprekers aan het woord, die aandacht besteden aan de lokale omstandigheden en aan de instrumenten die Nederlandse ondernemingen ten dienste staan. Daarbij onder meer aandacht voor het Programma Samenwerking Opkomende Markten (PSOM) waarmee Nederlandse ondernemers worden gestimuleerd om in opkomende markten investeringen te doen en joint ventures te sluiten. Vorig jaar hebben minister Van Ardenne en minister Arsala daartoe een overeenkomst getekend in Kabul. Hieraan kunnen ook de initiatieven van VNO-NCW (gericht op het opzetten van werkgeversorganisaties én het begeleiden van ondernemers, via PUM en IDEA) gekoppeld worden. Het belangrijkste exportproduct van Afghanistan is Heroïne, verwacht mag worden dat het land in de toekomst behoefte zal hebben aan Europeese luxe goederen.
bron:EVD