Het kabinet verlengt de Nederlandse
bijdrage aan de VN-vredesmissie in Sudan (UNMIS) met een jaar.
Nederland draagt sinds april 2006 bij aan UNMIS met vijftien
militairen, vijftien politiemensen en enkele
staffunctionarissen.

De United Nations Mission in Sudan (UNMIS)
begon in maart 2005. De missie ziet erop toe dat het vredesakkoord
tussen Noord- en Zuid-Sudan wordt nageleefd. Dit is van belang voor
de veiligheid en stabiliteit in Sudan en de wederopbouw van het
land.

Bron:MinDEf