Woensdag wordt in Nigeria een
ziektekostenverzekering gelanceerd waarmee 115.000 mensen met lage
inkomens kunnen beschikken over basisgezondheidszorg. Deze
ziektekostenverzekering (Health Insurance Fund) wordt in eerste
instantie aangeboden aan 40.000 werkende vrouwen in Lagos (o.a.
marktvrouwen en vrouwelijke automonteurs), gevolgd door 75.000
boeren uit de Shonga-streek in de Kwara provincie. Een Nederlandse
delegatie is momenteel in Nigeria en heeft o.a. een ontmoeting met
de Nigeriaanse president Obasanjo. De Nigeriaanse overheid heeft
haar steun uitgesproken voor het initiatief.

Het Health Insurance Fund is een nieuw
innovatief verzekeringsfonds voor landen in Afrika waardoor groepen
mensen met een laag inkomen door een subsidie op hun premie (elke
verzekerde betaalt een eigen aandeel) zich collectief kunnen
verzekeren voor hun gezondheidszorg. Met dit verzekeringsprincipe
kunnen meer mensen in Afrika gebruik gaan maken van
basisgezondheidszorg, waaronder de behandeling van HIV/AIDS,
malaria, cholera en TBC. Het Health Insurance Fund staat onder
voorzitterschap van Kees Storm, oud bestuursvoorzitter van AEGON.
Minister Agnes van Ardenne (Ontwikkelingssamenwerking) heeft een
bedrag van 100 miljoen euro over een periode van zes jaar aan het
fonds toegezegd.

Voor de zorgverlening wordt gebruik
gemaakt van zowel publieke als particuliere zorgverleners, waarmee
door de verzekeraar zorgcontracten worden afgesloten. De
zorgverleners krijgen betaald op basis van geleverde prestaties. In
Nigeria is dit

Hygeia, een Nigeriaanse zorgverzekeraar
die zelf ziekenhuizen en klinieken in beheer heeft. Deze aanpak is
gericht op een effectiever werkende gezondheidszorg in Afrika die
voor grotere groepen toegankelijk wordt. De beschikbare artsen,
verpleegkundigen en zorgcentra kunnen veel beter worden ingezet
waardoor de kwaliteit van de zorg zal toenemen. Door de
participatie van bedrijven en hun werknemers is de groep groot
genoeg om een collectieve verzekering op te kunnen zetten.

De uitvoering ligt bij Stichting
PharmAccess. Deze organisatie heeft ruime ervaring bij het opzetten
en monitoren van gezondheidszorgprojecten in Afrika voor werknemers
en familie van werknemers van grote internationale bedrijven. Naast
het Health Insurance Fund dragen de Nederlandse verzekeraars
Achmea, SNS Reaal en AEGON bij aan een privaat investeringsfonds
met een startkapitaal van ruim anderhalf miljoen euro. Dit fonds
gaat investeren in lokale verzekeraars en uitvoeringsorganisaties
van de programma's.

bron:BZ