De Nederlandse baksteenindustrie produceerde in 2005 minder bakstenen, maar wist er meer af te zetten. Dit blijkt uit het Jaarverslag 2005 van het Koninklijk Verbond van Nederlandse Baksteenfabrikanten (KNB). De afzet straatbaksteen groeide fors. De afzet metselbaksteen daalde in geringe mate en kon niet profiteren van de in 2005 aangetrokken bouwproductie. De stijging van de bouw van nieuwe woningen wist de forse daling van nieuwbouw in de utiliteit niet te compenseren. Dit en meer staat te lezen in het jaarverslag 2005 van het KNB dat dinsdag verschijnt.

Metselbaksteen
Met 1.110 mln. WF Nederlandse metselbaksteen is de afzet in 2005 ruim 1% lager dan die in 2004. Mede in aanmerking genomen het uitvoersaldo, dat in 2005 in enige mate verbeterde, lijkt sprake van een licht afgenomen binnenlands verbruik van de metselbaksteen. Gelijktijdig is de conclusie echter ook gerechtvaardigd dat de positie van de Nederlandse metselbaksteen op de binnenlandse markt substantieel verbeterde: Nederland wil Nederlandse metselbaksteen.
Straatbaksteen
In 2005 steeg de afzet van straatbaksteen wederom en wel met 21% tot 355 mln. WF. De afzet van straatbaksteen laat al heel lang een ononderbroken groei te zien. Het toont aan dat de meerwaarde van een kwalitatief goed en duurzaam bestratingsmateriaal steeds breder beter begrepen wordt.
In- en uitvoer
Uit de beschikbare maar deels nog voorlopige informatie leidt KNB af dat in 2005 zowel de invoer als de uitvoer van baksteen is gedaald (resp. -12% en -31%). Het uitvoersaldo nam enigszins toe. Hoewel het merendeel van de uitgevoerde metselbaksteen (straatbaksteen wordt nauwelijks uitgevoerd) nog steeds Duitsland als bestemming heeft, is dit aandeel ook in 2005 weer gedaald. De uitvoer naar landen als Ierland en het Verenigd Koninkrijk mocht zich wederom in ten minste een zelfde belangstelling verheugen als België.
Vooruitzichten
Voor 2006 en de jaren daarna ziet KNB weer kans op afzetgroei voor de metselbaksteen. Uitgaande van verwachtingen van het Economisch Instituut voor de Bouwnijverheid (EIB) ten aanzien van de woning- en utiliteitsbouwproductie wordt een licht herstel van de binnenlandse afzet voorzien. In aanmerking genomen een uitvoersaldo dat zich stabiliseert, verwacht het KNB dat de afzet van metselbaksteen in 2006 licht zal stijgen. Voor de gebakken straatklinker zijn de verwachtingen van het KNB eveneens zonnig.
KNB
Het Koninklijk Verbond van Nederlandse Baksteenfabrikanten (KNB) is de brancheorganisatie voor de gehele Nederlandse baksteenindustrie. Het behartigt de collectieve belangen van de leden op het gebied van milieu, energie, grondstoffen, normeringen en de bouwpraktijk, verzorgt kennisoverdracht aan de beroepspraktijk van ontwerper en verwerker en is actief op het terrein van sociale, economische en technische zaken. KNB is gevestigd in het Keramisch Huis in Velp.
De Nederlandse baksteenindustrie produceert metselbaksteen, straatbaksteen en poreuze binnenmuursteen en heeft een omzet van circa 268 miljoen euro (2004). In de baksteenindustrie zijn ca. 1.500 personen werkzaam. De indirecte werkgelegenheidseffecten (transport, verwerking) zijn een veelvoud daarvan.
bron:KNB