Het project Aanpak veiligheid en leefbaarheid Hoog Catharijne en Stationsgebied uit
Utrecht heeft de European Crime Prevention Award 2005 gewonnen. Dit maakte de
internationale jury van de ECPA, de prijs voor het beste Europese project op het gebied van criminaliteitspreventie, dinsdagavond bekend in Londen. De winnaars ontvingen een beeldhouwwerkje en een bedrag van 20.000 euro. Het is de tweede maal dit jaar dat het Utrechtse project in de prijzen viel. Eind oktober ontvingen zij uit handen van minister Donner van Justitie de Hein Roethofprijs 2005.

Achtste maal
De Europese variant van de Hein Roethofprijs werd voor de achtste maal uitgereikt. Omdat het Verenigd Koninkrijk de tweede helft van 2005 voorzitter is van de EU werd het evenement dit keer in Londen georganiseerd. Begin december 2004 was Nederland gastheer voor de uitreiking van de ECPA. De jury voor de ECPA ontving dit jaar projecten uit tien EU-landen. Daarvan werden vijf projecten genomineerd.

Aanpak veiligheid en leefbaarheid Hoog Catharijne en Stationsgebied Utrecht
Vanaf half 2001 vindt onder regie van de gemeente intensieve publiek-private samenwerking plaats om Hoog Catharijne en het stationsgebied in Utrecht veiliger te maken. En met succes. De criminaliteit en overlast zijn gehalveerd. De veiligheidsbeleving is met 25% gestegen. Het gebied is schoner en 'heler'. De leefomstandigheden van verslaafden zijn fors verbeterd. Betrokken partners zijn gemeente, politie, openbaar ministerie, NS, Corio, Jaarbeurs, Centrum Maliebaan, Altrecht, Agis, busbedrijven, winkeliers, kantoren, bewoners en vele anderen. De verbeteringen in veiligheid en leefbaarheid zijn het resultaat van tal van maatregelen die zijn samen te vatten onder de aanpak 'hard en sociaal': gericht op het verminderen van overlast en criminaliteit en het verbeteren van de leefomstandigheden van verslaafden in Utrecht. De essentie van deze aanpak is het
samengaan van preventie, zorg en repressie. Het beleid is bovendien gericht op het weer schoon en heel maken van het Stationsgebied.

Het is de integrale aanpak van de vele problemen in de Utrechtse stationsbuurt en de goede resultaten die de internationale jury deden besluiten om dit project uit te roepen tot Europees winnaar.

De European Crime Prevention Award is een initiatief van het European Crime Prevention Network. Het Centrum voor Criminaliteitspreventie en Veiligheid (CCV) is Nederlands contactpunt voor dit  Europese netwerk.

Het Centrum voor Criminaliteitspreventie en Veiligheid is hà©t centrale
kenniscentrum dat samenhangende instrumenten ontwikkelt en implementeert om de sociale veiligheid te vergroten. Het CCV stimuleert samenwerking tussen publieke en private organisaties om criminaliteit integraal terug te dringen en vormt een schakel tussen beleid en praktijk.

bron:CCV