Ondanks het optimisme van het kabinet en de beloofde verbetering van de koopkracht doen negen miljoen Nederlanders (72%) het komend jaar zuinig aan. De boodschappenlijst is bezuinigingspost nummer 1, gevolgd door zuiniger omgaan met energie in huis en het interen op het spaargeld. Zo blijkt uit onderzoek van AEGON Bank uitgevoerd door TNS/NIPO.

In het kader van de kabinetsplannen en de campagne Grip op mijn knip vroeg AEGON Bank Nederlanders naar hun financiële grip en de financiële plannen die zij volgend jaar hebben. Uit het onderzoek blijkt dat spaargeld vooral bij ouderen in 2009 het kind van de rekening wordt om zo meer financiële ruimte te krijgen. Jongeren bezuinigen vaker op uitgaven van kleding en schoenen en telefoneren.

Oud - Minister Zalm wint titel ´grip op de knip´
De persoonlijke financiële situatie van Nederlanders is slechter dan vijf jaar geleden. Zo´n 64% van de Nederlanders zegt minder geld over te houden aan het einde van de maand dan vijf jaar geleden. Negen op de tien Nederlanders verwacht ook in het komende jaar geen verbetering in de eigen financiële situatie. Ondanks de kabinetsplannen verwacht bijna de helft zelfs een verslechtering van de situatie. Vooral ouderen vrezen voor hun eigen financiële situatie. Deze generatie kijkt dan ook met weemoed terug naar de tijd waarin Wim Duisenberg minister van Financiën was. Overigens vindt het overgrote deel van Nederland dat oud-minister Gerrit Zalm in aanmerking komt voor de titel ´de minister die grip op de financiën had´.

Digitale knip zorgt voor slecht financieel overzicht
Bank- en pinautomaten zijn in Nederland de afgelopen tien jaar als paddenstoelen uit de grond geschoten. Een derde van alle Nederlanders geeft aan dat zij door de digitalisering van het betalingsverkeer, zoals pinnen, internetbankieren en online betalingen, nu minder grip heeft op de eigen portemonnee. Om meer grip te krijgen en te houden pint 30% van de Nederlanders bewust periodiek een vast bedrag aan contant geld. Frappant is dat jongeren dat minder vaak doen dan 65-plussers (slecht 19% versus 40%). Voor deze laatste groep werkt dit wel goed, want 65-plussers zeggen het minst vaak dat ze de grip hebben verloren op hun financiën door het elektronische betalingsverkeer.

Einde persbericht

Noot aan de redactie:
De centrale vragen van het onderzoek waren ´Hebben Nederlanders nog grip op hun financiën?´ en ´Hoe zien Nederlanders hun financiële toekomst, na de presentatie van de kabinetsplannen op Prinsjesdag 2008?´. Het onderzoek is door het onafhankelijke onderzoeksbureau TNS/NIPO in opdracht van AEGON uitgevoerd. In totaal zijn er 1.059 Nederlanders ondervraagd in de twee dagen na Prinsjesdag 2008 (woensdag 17 en donderdag 18 september 2008). Het volledige onderzoeksrapport is op te vragen bij de communicatie afdeling van AEGON Nederland, telefoonnummer (070) 344 89 55.

Eerlijk over à¢â‚¬¦: De campagne ´grip op mijn knip´ is een initiatief van AEGON Bank en komt voort uit de behoefte van mensen meer grip te hebben op hun financiën. De campagne is opgezet in overleg met het nationaal instituut voor budgetvoorlichting en richt zich met name op een internet rekenmodule www.gripopmijnknip.nl die mensen inzicht geeft in hun inkomsten en uitgaven. Daarnaast zijn er tips te vinden van hoe men kan besparen en hoe producten van AEGON Bank daarbij kunnen helpen.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Communicatie AEGON Nederland, telefoon (070) 344 89 55.

Het persbericht is ook te lezen op www.aegon.nl

Over AEGON Bank
AEGON Bank wil mensen helpen grip te krijgen à©n te houden op financiën. Het is belangrijk dat mensen hun inkomen goed regelen en beschermen. Nu à©n later. AEGON Bank helpt hierbij met een helder inzicht in uw financiën en moderne en makkelijke oplossingen van AEGON. Of het nu gaat om beleggen, sparen, verzekeren, pensioenen of hypotheken.

AEGON Bank is onderdeel van AEGON. AEGON Bank is een financiële dienstverlener die bemiddelt in producten van AEGON. Dat betekent dat mensen bij AEGON Bank terecht kunnen voor ondersteuning, advies en informatie over (nieuwe) producten van AEGON.