Grens ligt ruwweg bij 'geheel naakt' of 'geheel bedekt'. 

 
Baarn - In opdracht van vacaturesite MegaJobs onderzocht DotWise de
acceptatie van kledingvoorschriften op het werk. MegaJobs
(www.megajobs.nl) wilde weten hoe tolerant werkgevers en werknemers
zijn t.o.v. uiterlijke kenmerken, van burka's tot zichtbaar ondergoed.
Nederlanders blijken redelijk tolerant t.o.v. het uiterlijk van hun
collega -zeker als die geen representatieve functie vervult- en leggen
ruwweg de grens bij 'geheel naakt' of 'geheel bedekt', al zijn vrouwen
strenger dan mannen. Zo vindt 30% der mannen een (allesbedekkende)
burka toelaatbaar, tegen maar 8% der vrouwen. Die zijn toleranter
t.o.v. een hoofddoekje (73%, tegen 51%), keppeltje (61% tegen 45%) en
het aloude kruisje (81% tegen 75%).  
 
Het onderzoek is door onderzoekbureau DotWise uitgevoerd onder haar
online panel. Ondervraagd zijn 252 beroepsmatig werkzame mannen en
vrouwen. Afwijkend van het gangbare onderzoek, is dat de respondenten
niet alleen hun mening konden aankruisen, maar ook zijn gevraagd deze
mening duidelijk te onderbouwen. En dan blijkt dat vrijwel alle
respondenten het erover eens zijn dat werkgevers terecht eisen aan
kleding en uiterlijk mogen stellen, als het om representatieve functies
gaat (slechts 2% bepleit totale vrijheid). Echter blijken mannen en
vrouwen wederom zeer verschillend te denken over wat bij een
representatieve functie toegelaten is. Zo beschouwt 70% der mannen de
blote buik van hun vrouwelijke collega best als representatief, en
heeft 'hij' in 83% der gevallen geen moeite met piercings (elders dan
in de oren), 76% met zichtbare tatoeages en in 61% der gevallen met het
zichtbare ondergoed van zijn vrouwelijke collega. Terwijl de vrouwen
zelf meest van tijd gruwen van blote buiken op de werkvloer (slechts
voor 29% acceptabel). Ook vindt slechts 49% piercings (buiten de oren)
acceptabel, 52% zichtbare tattoos, 29% de blote buik en 24% het
zichtbare ondergoed.  
 
Opmerkelijk is wel dat alle respondenten, ongeacht sekse, opleiding of
afkomst, het eens zijn over à©à©n ding: wanneer mensen een publieke
functie vervullen bij politie, justitie, en ook in het onderwijs, zijn
herkenbare uitingen van de eigen geloofsovertuiging taboe.  
Ook zonder diepgaand onderzoek, veronderstelt MegaJobs dat het zgn.
bouwvakkerdecolletà© door zeker dames alom wordt afgekeurd. Zoals
vermoedelijk de vraag naar de toelaatbare blote buik door zowel vrouwen
als mannen nog aanmerkelijk negatiever zou zijn beantwoord, als die
blote buik gespecificeerd werd als die van een mannelijke collega.
 
 
Op www.dotwise.nl staan de uitkomsten van het MegaJobs-onderzoek, met uitgebreider toelichting en soms saillante citaten van respondenten.  

Bron: MegaJobs BV