Het voornemen van Nuon en Essent om te
fuseren maakt geen indruk op de consument.Onderzoek van
MarketResponse toont aan dat de Nederlander geen persoonlijke
consequenties verwacht van de voorgenomen fusie. Al vindt de helft
van de ondervraagden fusies in het algemeen een slechte zaak, een
ruime meerderheid zou gewoon klant blijven bij de eigen
energieleverancier.

De resultaten

Nuon en Essent hebben op 1 februari 2007
het voornemen bekendgemaakt te willen fuseren. Onderzoekbureau
MarketResponse concludeert naar aanleiding van representatief
onderzoek onder ca. 500 Nederlanders dat de consument goed op de
hoogte is van de fusieplannen. Maar liefst 86% van de ondervraagden
weet dat twee grote energieleveranciers gaan fuseren. Hiervan weet
70% zowel Nuon als Essent als toekomstige partners te noemen.

Meer dan de helft van de respondenten
denkt dat deze fusie voor hen persoonlijk geen gevolgen heeft
(59%). Degenen die wél denken dat de fusie gevolgen heeft op
de persoonlijke situatie, zijn met name bang voor verhoogde
energiekosten. Bijna 50% van de ondervraagden vinden fusies in het
algemeen een slechte zaak. En slechts 27% van de respondenten staat
positief tegenover het samengaan van grote bedrijven.

Zo'n 10% van de Nederlanders zou meteen
van energieleverancier wisselen als dat direct zou kunnen. Bij
klanten van Nuon en Essent bedragen deze percentages
respectievelijk 12 en 13 procent. Een ruime meerderheid (79%) wil
gewoon klant blijven bij de eigen energieleverancier, ook als men
onder invloed van een fusie het contract direct zou kunnen
verbreken.

MarketResponse heeft een aantal stellingen
voorgelegd over fusies van grote ondernemingen in het algemeen. Op
de stelling 'fusies van grote ondernemingen zijn een goede zaak,
omdat ondernemingen een betere internationale concurrentiepositie
krijgen ten opzichte van Europese bedrijven' antwoordde 72% 'mee
eens' of 'helemaal mee eens'. Een kwart van de Nederlanders
vindt fusies een goede zaak, omdat zo 'de nationale
werkgelegenheid wordt beschermd' (26% mee eens) of omdat 'de
consument verlaagde prijzen aangeboden krijgt' (30% mee eens) of
omdat 'de service van bedrijven dan wordt verbeterd' (26% mee
eens).

Onderzoeksmethodiek

Voor dit onderzoek zijn ca 500 mensen
telefonisch ondervraagd uit een representatieve steekproef van 1356
respondenten van 18 jaar en ouder. Ondervraagden hebben aangegeven
dat zij thuis degenen zijn die de contacten met het energiebedrijf
onderhouden. De vragenlijsten zijn afgenomen tussen 8 en 14
februari 2007.

bron:Marktresponse B.V.