(Persbericht) In opdracht van minister Maxime Verhagen heeft het CBS onderzoek gedaan naar het Nederlandse ondernemingsklimaat. Ongeveer veertig procent van de Nederlanders heeft hierbij aangegeven als ze een keus zouden hebben, het ondernemerschap te verkiezen boven een baan. In reactie op deze cijfers heeft minister Verhagen opgemerkt dat er ook daadwerkelijk steeds meer Nederlanders zijn die een bedrijf beginnen.

De overheid wil dit stimuleren en heeft plannen om de lastendruk voor ondernemers te verlagen. Daarnaast heeft de minister aangegeven dat hij kleinere bedrijven een betere toegang wil geven tot eventuele grote opdrachten van de overheid.
Door de uitstroom van werknemers naar eigen ondernemingen is het voor bedrijven lastiger om goede kandidaten te vinden. Adver-Online helpt u bij het vinden van de goede kandidaten die wel graag bij u in dienst komen!