(Persbericht)

Nederlanders laten veel geld liggen met gesubsidieerde rechtshulp

Uit onderzoek blijkt dat slechts weinig Nederlanders gebruik maken van de mogelijkheid voor gesubsidieerde rechtshulp. Vaak denken zij hiervoor niet in aanmerking te komen. Dit terwijl de grens hiervan ligt bij een gezinsinkomen van EUR 34.700. Toch laten zij vaak de mogelijkheid om hun recht te behalen onterecht voorbij gaan.

Dat slechts weinig mensen op de hoogte zijn, blijkt uit de bevindingen van Ons Juristen Netwerk. Veel mensen aarzelen om gebruik te maken van een advocaat omdat zij opzien tegen de hoge kosten. Aan de mogelijkheid tot gesubsidieerde rechtsbijstand (ook wel toevoeging, pro-deo advocaat, advocaat van onvermogen genoemd) wordt vaak niet gedacht omdat men niet op de hoogte is van de regeling of omdat men denkt hiervoor niet in aanmerking te komen.


Iedereen moet zijn recht kunnen halen

In de grondwet staat dat wie rechtsbijstand nodig heeft, maar niet kan betalen recht heeft op financiële hulp. Daarom is er in Nederland een systeem waarbij burgers gebruik kunnen maken van rechtshulp die gesubsidieerd wordt door de overheid.

Veel mensen zijn niet op de hoogte van deze regeling of denken onterecht dat deze regeling uitsluitend voor het lagere inkomen segment geldt. Vanwege de vaak hoge kosten van een advocaat wordt er dan toch van de mogelijkheid om hun recht te halen afgezien.

Inkomensgrens bij 34.700 Euro per jaar

De bovengrens voor gesubsidieerde rechtshulp ligt bij een inkomen van 34.700 Euro per jaar voor gehuwde, samenwonende en eenoudergezinnen. Dit ligt net boven het modaal besteedbaar inkomen voor 2011 (EUR 33.000)

Er zijn een aantal mogelijkheden om na te gaan of men in aanmerking komt voor gesubsidieerde rechtshulp. Valt het inkomen of vermogen van de afgelopen twee jaar in een van de inkomenstarieven in de tabel op http://www.rvr.org/nl/subhome_rz/rechtsbijstandverlener,Hulp-in-de-kosten.html? Dan is er een grote kans dat iemand recht heeft op gesubsidieerde rechtshulp.

De Raad voor Rechtsbijstand heeft ook een handige rekenhulp ontwikkeld om te berekenen of men in aanmerking komt voor gesubsidieerd rechtshulp. Deze rekenhulp vindt u hier.

Hoe vraagt iemand gesubsidieerde rechtshulp aan?

De advocaat of mediator dient bij de Raad van Rechtshulp uw aanvraag tot rechtsbijstand in. Voor meer informatie over gesubsidieerde rechtsbijstand,
zie http://www.rvr.org/nl/subhome_rz/rechtsbijstandverlener,Hulp-in-de-kosten.html

Een van de bij Ons Juristen Netwerk (www.onsjuristennetwerk.nl) aangesloten advocaten kan assisteren bij het indienen van een aanvraag voor onder andere de volgende rechtsgebieden: arbeidsrecht en ontslag, ondernemingsrecht, bestuursrecht, consumentenrecht, personen- en familierecht etc.

Ons Juristen Netwerk

Doel van Ons Juristen Netwerk (www.onsjuristennetwerk.nl) is de juiste juridische vraag bij de meest geschikte jurist of advocaat te brengen. Daarnaast wil Ons Juristen Netwerk het bewustzijn van consumenten en bedrijven vergroten over hoe zij hun recht kunnen halen.

Contactinformatie:
Contact:Jos van der Wal
E-mail:[email protected]
Tel.: 085-0020410
URL:www.onsjuristennetwerk.nl