In 2006, het eerste jaar van het nieuwe
zorgstelsel, bezochten meer Nederlanders de specialist. Ook waren
er meer Nederlanders die medicijnen gebruikten. Het aantal bezoeken
aan de huisarts veranderde niet. Dit blijkt uit de regelmatige
tellingen van het CBS.

Voormalig particulier verzekerden vaker
naar de specialist

Het aantal bezoeken aan de specialist is
vorig jaar toegenomen vergeleken met de periode 2001–2005.
Vooral voormalig particulier verzekerden gingen meer naar de
specialist, van gemiddeld anderhalf keer naar bijna twee keer per
jaar. Daarmee is het verschil dat bestond tussen ziekenfonds- en
particulier verzekerden veel kleiner geworden. De toename komt
mogelijk doordat particulier verzekerden in het nieuwe stelsel
minder vaak voor een eigen risico hebben gekozen, waardoor zij de
rekeningen niet meer deels zelf hoeven te betalen. Dat zij daarmee
hun no-claim aanspreken, weegt blijkbaar minder zwaar.

Meer mensen aan medicijnen

In 2006 nam het medicijngebruik toe. Meer
mensen kregen medicijnen voorgeschreven door een huisarts of
specialist. Maar ook kochten meer mensen zelf medicijnen bij
apotheek of drogist zonder recept, bijvoorbeeld pijnstillers of
laxeermiddelen. Deze zelfzorgmedicijnen worden sinds januari 2004
niet meer vergoed, ook al worden ze door de huisarts
voorgeschreven.

Het percentage mensen dat medicijnen
gebruikt ligt bij voormalig ziekenfondsverzekerden hoger dan bij
voormalig particulier verzekerden. Dit komt omdat onder de eerste
groep relatief veel ouderen en minder gezonden waren.

Bezoek aan huisarts niet toegenomen

In 2006 bezochten Nederlanders gemiddeld
zo’n 3,5 keer per jaar de huisarts, even vaak als in de jaren
daarvoor. De voormalig ziekenfondsverzekerden gingen vier keer per
jaar naar de huisarts, voormalig particulier verzekerden drie
keer.

bron:CBS