Nederlanders zijn, met de Luxemburgers en
de Ieren, de rijkste burgers van de Europese Unie. De
Oost-Europeanen zijn nog altijd het armst, maar zij hebben wel de
snelst groeiende economieën, en profiteren van het
lidmaatschap van de Europese Unie. Dat blijkt uit waarnemingen van
het CBS.

Kwart meer inkomen

Nederlanders behoren tot de allerrijkste
burgers van de Europese Unie. Het bruto binnenlands product (bbp)
per hoofd van de bevolking lag in 2006 alleen in Luxemburg en
Ierland hoger dan in ons land. Volgens deze maatstaf lag het
gemiddeld inkomen in ons land vorig jaar een kwart hoger dan het
gemiddelde van de hele Europese Unie.

Geringe rijkdom nieuwe lidstaten

De nieuwe lidstaten uit het voormalige
Oostblok zijn nog altijd veruit het armst. In Roemenië en
Bulgarije, die op 1 januari 2007 bij de Unie kwamen, ligt het
inkomen (bbp per hoofd) ruim vier keer lager dan in Nederland. Van
de Oost-Europese toetreders van mei 2004 is het gemiddelde inkomen
het hoogst in Tsjechië en Slovenië. Het inkomen is er
inmiddels hoger dan in Portugal.

Het inkomen van Luxemburg is zo hoog door
de grote omvang van de Luxemburgse financiële sector in
verhouding tot de geringe omvang van de bevolking. Afgezien van
Luxemburg ligt het inkomen in alle lidstaten overigens nog
aanzienlijk lager dan in de Verenigde Staten.

Wel een hoge groei

De armere Oost-Europese landen groeien wel
hard. Dankzij het lidmaatschap van de Europese Unie is hun handel
met andere EU-landen sterk toegenomen. De economische groei in de
landen van het voormalige Oostblok ligt al enkele jaren ruim boven
het gemiddelde van de Europese Unie. De groei was in de meeste
Oost-Europese landen ook in 2006 aanzienlijk.

Het aandeel van de nieuwe Oost-Europese
lidstaten in de totale handel tussen de EU-landen is de laatste
jaren flink toegenomen. Hun marktaandeel steeg tussen 1999 en 2005
van ruim 5 procent naar 9 procent. Deze groei is ten koste gegaan
van het marktaandeel van grote economieën als Italië en
het Verenigd Koninkrijk. Nederland verzorgde in 2005 bijna 12
procent van de totale export binnen de Unie. Dat is na Duitsland
het grootste marktaandeel binnen de EU.

bron:CBS