Binnen de samenleving heerst verdeeldheid over de kwaliteit van de
weerberichten. De ene helft van Nederland is tevreden over de kwaliteit
van de voorspellingen van het weer in eigen land; de andere helft is
dat minder of niet. Vier van de tien Nederlanders zijn van mening dat
de diverse weersvoorspellers het vaak bij het juiste eind hebben; een
meerderheid vindt dus van niet. Daarbij dient te worden opgemerkt dat
tweederde van de inwoners denkt dat het voorspellen van het weer een
moeilijk vak is, dat vroeger zeker niet beter werd gedaan dan nu. 

      
Dit blijkt uit recent on-line onderzoek dat marktonderzoekbureau
Trendbox heeft uitgevoerd onder een landelijk representatieve
steekproef van 503 Nederlanders in de leeftijd van 16 jaar en ouder.
 
       
De weersvoorspellingen  
 
Over het algemeen zou de kwaliteit van de verwachtingen dus beter
kunnen, hoewel men onderkent dat het voorspellen van het weer van
oudsher een moeilijk vak is. En hoewel 70% van de Nederlanders meent
dat het weer verandert, is slechts 12% van mening dat het voorspellen
ervan tegenwoordig niet meer zou kunnen.  
   
Wellicht zou een aangepaste presentatie van het weer kunnen bijdragen
aan een betere perceptie van de kwaliteit van de voorspellingen. Zo
vindt eenderde van de Nederlanders dat de weerberichten op televisie
teveel aandacht besteden aan het weer dat al is geweest. Ruim 20% meent
daarnaast dat teveel tijd wordt besteed aan het weer buiten Nederland.
 
            
De weersvoorspellers  
 
De kwaliteit van de weersvoorspellingen is absoluut niet sekse
gebonden. Bijna 80% van de Nederlanders ervaart de kwaliteit van de
weerberichten van eenzelfde niveau, ongeacht of deze door een weerman
of weervrouw worden uitgesproken. Wel zijn vier van de tien inwoners
van mening dat de verschillende weersvoorspellers elkaar vaak
tegenspreken. Slechts 17% meent dat men over het algemeen op à©à©n lijn
zit voor wat betreft de verwachtingen.  
       
Weermannen genieten over het algemeen meer bekendheid dan hun
vrouwelijke collegas. Met 94% is Erwin Kroll de bekendste
weersvoorspeller op korte afstand gevolgd door Piet Paulusma (92%) en
Peter Timofeeff (90%). Op de vierde en vijfde plek volgen twee
weervrouwen, te weten Marjon de Hond en Helga van Leur met
respectievelijk 85% en 74% bekendheid. Helga van Leur is meer bekend
onder vrouwen dan bij mannen.   
 
Alles bij elkaar genomen gaat de voorkeur van de Nederlanders uit naar
Erwin Kroll (24%) met Piet Paulusma (20%) en Helga van Leur (18%) op
een goede tweede en derde plek. Ook nu geldt dat Helga van Leur een
grotere voorkeur geniet onder vrouwen dan bij mannen.  
   
Nederlanders en het weer  
 
Nederlanders zijn bijzonder begaan met het weer. Dit blijkt onder meer
uit het feit dat vrijwel iedere Nederlander de weerberichten volgt,
waarbij de helft zelfs geen dag overslaat. Hierbij geldt dat hoe ouder,
des te frequenter men de weerberichten volgt.  
 
De televisie is daarbij het belangrijkste medium: ruim negen op de tien
inwoners volgt de weerberichten via de tv. Radio volgt, met 55% als
goede tweede, terwijl Teletekst, de krant en internet met
respectievelijk 38%, 35% en 30% eveneens tot belangrijke
informatiebronnen kunnen worden gerekend. Om op de hoogte te blijven
van het weer, raadplegen we gemiddeld 2.5 bron.  
      
Voor een substantieel gedeelte van de Nederlanders, bijna een kwart,
gaat de invloed van het weer verder dan alleen het dragen van een
regenjas, korte broek of wollen muts: hun humeur hangt sterk af van het
weertype. Wat dat betreft zou het voor een kwart van de inwoners nooit
meer winter hoeven worden.  
      
Verwachting voor morgen: over het algemeen zal het vak van
weersvoorspeller niet makkelijker worden. Door het grillige weer aan de
ene en de kritische, geïnformeerde  consument aan de andere kant.
Hier en daar zou meer tot de essentie kunnen worden overgegaan door
elementen als buitenlands weer en  weer dat geweest is minder in
het zonnetje te zetten.    

Bron: TRENDBOX BV