Jubilee Nederland overhandigt op 13 april in Den Haag ruim 65 duizend oproepen voor extra schuldvermindering aan ministers Zalm van Financiën en Van Ardenne van Ontwikkelingssamenwerking. Nederland zou zich sterk moeten maken voor extra schuldkwijtschelding voor arme landen, zo vinden de 65 duizend Nederlanders die meedoen aan de campagne 'U krijgt nog geld van hen, maar het is niet hun schuld.' Uit een peiling in opdracht van Jubilee Nederland blijkt dat maar liefst drie van de vier Nederlanders voorstander is van een guller schuldenbeleid.Tegen de achtergrond van een boodschappentas van 4 bij 6 meter, overhandigen voorzitter Greetje Lubbi van Jubilee Nederland en de directeuren van Both ENDS, Cordaid, ICCO, Kerkinactie, Novib, Oikos en Wemos de steunbetuigingen aan de ministers Zalm en Van Ardenne en kamerleden.  

Armoedebestrijding in eigen land is de belangrijkste uitgave voor arme landen. Aflossing van schulden aan het rijke buitenland kan wachten. Een ruime meerderheid van 92 procent van de Nederlanders steunt deze positie van Jubilee Nederland, zo blijkt uit een representatieve peiling in opdracht van deze coalitie van ruim 40 organisaties. Driekwart van de ondervraagden is van mening dat rijke landen de schulden van arme landen moeten kwijtschelden wanneer schuldaflossing investeringen in de eigen bevolking in de weg staan. 
  
Ministers Zalm van Financiën en Van Ardenne van Ontwikkelingssamenwerking kondigden afgelopen week een ruimere regeling voor schuldkwijtschelding aan. Jubilee Nederland waardeert het nieuwe standpunt van de regering, dat inderdaad middelen vrijmaakt om in de armoedebestrijding te investeren. Het Nederlandse voornemen - dat internationale voorstellen volgt - kent echter beperkende en ook vertragende voorwaarden. Voor de ministers blijft armoedebestrijding ondergeschikt aan financiële condities. Economische voorwaarden tellen nog steeds zwaar en volledige kwijtschelding staat niet in de plannen. Bangladesh - waar de helft van de bevolking onder de nationale armoedegrens leeft - zou in een jaar in plaats van 659 miljoen dollar nog steeds 404 miljoen dollar moeten afbetalen.  
  
Direct na de overhandiging van de steunbetuigingen gaan de ministers in debat over hun positie tijdens het Algemeen Overleg van de Kamer over de voorjaarsvergadering van het Internationale Monetair Fonds (IMF) en de Wereldbank  
  
Jubilee Nederland is een coalitie van meer dan veertig hulporganisaties, waaronder Both Ends, Cordaid, ICCO, Novib, Oikos en Wemos  
  
bron:Jubilee Nederland