De Nederlandse Freesmaatschappij heeft een 'Good Practice Award'
gewonnen, een Europese prijs die jaarlijks wordt uitgereikt aan
bedrijven die zich inspannen voor goede arbeidsomstandigheden.
Het Nederlandse bedrijf was à©à©n van de vijf winnaars die waren
geselecteerd uit 21 genomineerden uit de verschillende lidstaten. Het
bedrijf heeft met een praktische oplossing bereikt dat omstanders en de
bestuurder van een zogenoemde freesmachine, waarmee sleuven in het
asfalt worden gesneden, minder worden blootgesteld aan stof en
kwartsstof. Kwartsstof bevat kankerverwekkende stoffen.  
 
Alle lidstaten van de Europese Unie mochten à©à©n bedrijf nomineren voor
een 'Good Practice Award'. De bedrijven werden genomineerd tijdens de
Europese Week voor Veiligheid en Gezondheid die dit jaar werd gehouden
van 18 tot en met 22 oktober. De week is bedoeld om overal in de
Europese Unie aandacht te vragen voor arbeidsomstandigheden. Dit jaar
was het thema: veilig bouwen. De Nederlandse Freesmaatsschappij won
tijdens deze week al de Nederlandse 'Goede Praktijken Prijs'.  

Bron: Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid