Een internationaal onderzoek van de
Nederlandse en Duitse autoriteiten naar drugs- en mensensmokkel
heeft in beide landen tot meerdere aanhoudingen geleid. Drie
verdachten (twee Apeldoorners en een man uit Raalte) blijven nog
ingesloten. Er is bijna 7 kilo aan harddrugs in beslag genomen en
een aanzienlijk geldbedrag. Daarnaast worden de Apeldoorners er van
verdacht meerdere personen vanuit Irak naar andere landen in Europa
te hebben gesmokkeld.

Het onderzoek werd eind 2006 in Apeldoorn
door de regiopolitie Noord- en Oost-Gelderland opgepakt. Het
vermoeden bestond dat enkele Apeldoornsers zich met de in- en
uitvoer van harddrugs bezig hielden. Er werd een speciaal
rechercheteam geformeerd en tijdens het oriënterende gedeelte
werd bekend dat in Duitsland het vermoeden bestond dat dezelfde
verdachten zich ook met mensensmokkel bezig hielden.

Deze informatie werd aangeleverd door de
Bundespolizei in Bad Bentheim. Hier richtte men zich op de smokkel
van mensen die vanuit Irak via Duitsland naar andere Europese
landen werden geholpen. In overleg met het Openbaar Ministerie van
beide landen ging men sindsdien tot intensieve samenwerking over en
werd ook de vreemdelingenpolitie van de politieregio Noord- en
Oost-Gelderland bij het onderzoek betrokken.

In Duitsland werden bij controles meerdere
illegale Irakezen aangetroffen. Zij bleken door chauffeurs uit
Apeldoorn en directe omgeving naar hun bestemming te worden
vervoerd. De chauffeurs zijn in Duitsland veroordeeld en hebben
inmiddels hun straf uitgezeten. De Irakezen zijn aan de Duitse
vreemdelingenpolitie overgedragen en zitten in verschillende
juridische procedures.

Eind maart werd in Duitsland een 41-jarige
Apeldoorner aangehouden. Hij bleek in het bezit te zijn van 2.8
kilo heroïne en wordt door justitie van Niedersachsen
vervolgd. Aansluitend werden eind april in Nederland een tweede
Apeldoorner (39 jaar) en een 42-jarige man uit Raalte aangehouden.
Bij deze laatste verdachte werd vier kilo aan harddrugs en een
aanzienlijk geldbedrag aangetroffen en in beslag genomen. Op dit
geld is conservatoir beslag gelegd.

De Apeldoorners worden van beide feiten
(drugs- en mensensmokkel) verdacht , de man uit Raalte van
drugshandel. De in Nederland aangehouden verdachten zijn inmiddels
aan de Raadkamer voorgeleid en zitten in de gevangenhouding.

bron:Politie Noord en Oost Gelderland