Een counterdrugsoperatie van diverse
eenheden onder leiding van de Koninklijke Marine in Curaçao
resulteerde vrijdag 23 februari in een vangst van ruim 530 kilogram
cocaïne. De drugs zijn aangetroffen op een go-fast ten noorden
van de benedenwindse eilanden.

De Fokker-60 van de Koninklijke Luchtmacht
detecteerde in de nacht van donderdag 22 februari op vrijdag de
23ste een verdacht vaartuig ten noorden van de ABC-eilanden.
Terwijl het maritieme patrouillevliegtuig het bootje schaduwde,
stoomde het stationsschip Hr.Ms. Zuiderkruis op naar de bewuste
locatie. Bij het krieken van de dag kreeg het stationsschip
opdracht om de go-fast te onderscheppen en te doorzoeken. Met
behulp van de boordhelikopter, Amerikaanse en Franse eenheden werd
het verdachte vaartuig tot stoppen gemaand. Aan boord trof het
‘Law Enforcement Detachement’ (een speciaal
boardingteam van de Amerikaanse kustwacht, gestationeerd aan boord
van de Zuiderkruis) achttien balen cocaïne aan. De zes
opvarenden van de go-fast zijn aangehouden en overgedragen aan de
Amerikaanse autoriteiten om te worden aangeklaagd en vervolgd
volgens het Amerikaanse rechtssysteem.

De gehele counterdrugsoperatie werd
gecoördineerd vanuit het operatiecentrum van de Koninklijke
Marine te Curaçao, het hoofdkwartier van de Amerikaanse
kustwacht te Washington D.C. en vanuit de ‘Joint Interagency
Taskforce South’ (de Amerikaanse drugsbestrijdingorganisatie)
in Key West.

bron:MinDef