Het Nederlandse Openbaar Ministerie (OM) is bevoegd de oorzaak van het overlijden van de heer Milosevic te onderzoeken. In het Algemeen Dagblad van 21 maart is ten onrechte gesteld dat dit niet het geval zou zijn. De basis voor deze bevoegdheid is gelegen in artikel V en VI van de overeenkomst tussen de Verenigde Naties (VN) en Nederland over het de zetel van het Joegoslavië tribunaal in Den Haag uit 1994 (Headquarters Agreement’). De hoofdregel is dat de wetgeving van het gastland (Nederland) van toepassing is op het terrein van het tribunaal.

Hiermee verbonden zijn de Rules of Detention van het tribunaal die gelden vanaf 1 augustus 1994. Artikel 33 van deze Rules of Detention bepaalt dat in geval van het overlijden van een gedetineerde een officieel onderzoek zal plaatsvinden, in overeenstemming met de wettelijke eisen van Nederland. Deze bepalingen vormen de basis voor het onderzoek dat door het Haagse Openbaar Ministerie naar het overlijden van de heer Milosevic is gedaan. De Nederlandse Wet op de lijkbezorging schrijft voor dat als er geen verklaring van natuurlijk overlijden wordt afgegeven, de officier van justitie moet worden geïnformeerd. De officier moet dan beslissen of het lichaam direct wordt vrijgegeven of dat nader onderzoek nodig is.
Volgens artikel V van de overeenkomst tussen de VN en Nederland hebben de Nederlandse autoriteiten toestemming van de griffier van het tribunaal nodig om het terrein van de VN te betreden. Deze toestemming is ten behoeve van het huidige onderzoek door de griffier steeds gegeven. Vanaf het allereerste moment is er overleg geweest tussen het tribunaal en het OM over de juridische basis van het Nederlandse onderzoek. Hierover is nooit een verschil van mening ontstaan. Daarnaast heeft de griffier van het tribunaal het Nederlandse OM verzocht de omstandigheden rond de dood van Milosevic te onderzoeken.
In het AD artikel wordt ook nog gesteld dat er interne regels bij het tribunaal zouden zijn, die voorschrijven dat Britse lijkschouwers de doodsoorzaak zouden moeten onderzoeken. Dit is onjuist. Ook is het niet zo dat de griffier van het tribunaal een verklaring zou hebben ondertekend dat het OM op zijn verzoek heeft gehandeld.
bron:OM