De oudste nog in functie zijnde pastoor van Nederland is vandaag 90 jaar geworden. Gerardus Gelissen van de Sint-Gerlachusparochie in het Zuid-Limburgse Banholt viert dit jaar ook zijn 65-jarig priesterfeest.

Bouwpastoor Tilburgse studentenkerk
Gelissen werd geboren op 14 juni 1915 in Maria Hoop als zoon van het hoofd der school. In 1927 ging Gelissen naar het kleinseminarie Rolduc in Kerkrade en vervolgens naar het grootseminarie in Roermond. Op 9 maart 1940 werd hij tot priester gewijd, waarna hij eerst leraar in Sittard werd en nadien kapelaan in Maastricht. In 1948 stuurde mgr. Lemmens, de toenmalige bisschop van Roermond, Gelissen naar Rome met een studieopdracht. Hij studeerde er dogmatische theologie aan de Pauselijke Gregoriana Universiteit. Als doctor in de theologie werd de Katholieke Hogeschool in Tilburg zijn nieuwe werkgebied. Daar was hij ruim tien jaar studentenmoderator, studentenpastor en bouwpastoor van de Maranathakerk van de Tilburgse studentenparochie.

Aanval op Vastenactie
In 1970 werd Gelissen pastoor in Geysteren, vervolgens in Oirlo en in 1979 pastoordeken van Gennep. In 1981 kwam hij landelijk in het nieuws als de schrijver van een pamflet waarin hij katholieken opriep de landelijke Bisschoppelijke Vastenactie te boycotten. Die zou in de ogen van deken Gelissen te weinig missionair zijn en bovendien communistische sympathieën hebben. De gelovigen zouden beter hun geld kunnen storten op de rekening van het Missiebureau Roermond. In zijn verweer verklaarde de toenmalige aartsbisschop van Utrecht, kardinaal Willebrands, dat de aantijgingen onjuist waren: "Deze aanval op de Bisschoppelijke Vastenactie en op de bisdommen zelf ondermijnt de eenheid, sticht bij velen onrust, ontmoediging en onverschilligheid". Alle bisschoppen behalve mgr. Gijsen van Roermond sloten zich bij Willebrands verklaring aan.

Jozefschool
Gelissen ging in 1982 met emeritaat en verhuisde naar het Noord-Brabantse Oisterwijk. In 1990 verscheen hij weer in het nieuws als à©à©n van de oprichters van de Sint-Jozefschool in Tlburg. Deze scholengemeenschap voor basis- en voortgezet onderwijs werd opgericht uit onvrede met het reguliere katholieke onderwijs, dat kinderen te weinig zou inwijden in de rechtzinnige rooms-katholieke leer. Gelissen gaf de zeventien kinderen twee uur per week godsdienstles. De Sint-Jozefschool moest in 1996 haar deuren sluiten wegens geldgebrek. De controversiële scholengemeenschap, die het zonder rijkssubsidie moest doen, kampte met een tekort aan leerlingen en vrijwillige leerkrachten.  

Nog niet met emeritaat
In 1992 besloot Gelissen opnieuw het actieve parochiepastoraat in te gaan. Hij was toen 77 jaar oud, 12 jaar boven de pensioengerechtigde leeftijd voor pastores. Hij werd benoemd tot pastoor van Banholt, een kerkdorpje in de Limburgse gemeente Margraten, dat zo'n 1.100 katholieken telt. Tot op de dag van vandaag is Gelissen er pastoor. In het juninummer van het Roermondse bisdomblad De Sleutel vertelt de jarige pastoor over zijn rijke priesterleven. "Zolang als het kan, ga ik door", zegt hij daarin. 

bron:RKK