In de komende drie jaar zullen maar liefst 24.000 jongeren in Indonesië en Kenia seksuele voorlichting krijgen via de computer. WPF (World Population Foundation)
ontving voor dit project naast haar vaste bijdrage van 500.000,- Euro
een extra bijdrage van de Nationale Postcode Loterij. WPF nam het
bedrag van 848.000,- Euro in ontvangst tijdens de jaarlijkse
bijeenkomst van de Nationale Postcodeloterij op 27 januari. Het project
zal helpen om hiv/aids, ongewenste zwangerschappen en seksueel geweld
in Kenia en Indonesië terug te dringen.

 
In Nederland krijgen jongeren seksuele voorlichting op een openhartige
en onbevooroordeelde manier. In veel landen ontbreekt voorlichting en
rust er een groot taboe op seks. Hierdoor krijgen jongeren vaak te
maken met de negatieve gevolgen ervan, zoals ongewenste zwangerschap,
SOA's en hiv/aids.   
 
WPF heeft, gebaseerd op de ervaringen in Nederland, een interactief
lessysteem op de computer voor jongeren ontwikkeld in Oeganda. Met het
programma 'The World Starts With Me' leren jongeren op toegankelijke en
aantrekkelijke wijze over seksualiteit, vriendschap en relaties.
Onlangs zijn in Oeganda leraren van twintig nieuwe scholen getraind om
met het programma te werken. Dit succes heeft ertoe geleid dat WPF
benaderd is door lokale organisaties in Indonesië en Kenia om het
lespakket ook in deze landen te introduceren. Met de bijdrage van de
postcodeloterij wordt dit nu mogelijk.   
 
In samenwerking met lokale partners zal WPF
het lespakket aanpassen aan de lokale taal en (jongeren) cultuur. Zo
zullen de digitale tieners op de CD-rom die de jongeren door het hele
programma begeleiden, worden aangepast zodat de jongeren in Kenia en
Indonesië zich in hen kunnen herkennen. Alle aanpassingen zullen worden
getest in pilot-scholen. Vervolgens zullen leraren worden getraind in
het werken met het programma en kan het programma worden ingevoerd in
circa tachtig scholen in Kenia en Indonesië.   
 
WPF hoopt dat het lespakket uiteindelijk in het landelijk curriculum in
Kenia en Indonesië zal worden opgenomen, zoals eerder al gebeurd is met
een lespakket van WPF in Zuid-Afrika. Op deze wijze zal de succesvolle
Nederlandse aanpak van seksuele voorlichting zich over de hele wereld
verspreiden.   
 
De kracht van het lespakket is dat seksualiteit op een positieve manier
benaderd wordt. In plaats van jongeren bang te maken door alleen de
risico's te benadrukken, leren de jongeren op een verantwoorde en
prettige manier met seks om te gaan. De inhoud is dus niet alleen
gericht op het vergroten van kennis maar juist op een positieve manier
beïnvloeden van gedrag.

Bron: World Population Foundation

Bekijk ook deze populaire persberichten

Trending

Popular