Vier grote Nederlandse banken hebben
financiële relaties met wapenproducenten die toestaan dat hun
wapens in verkeerde handen terecht komen. De regels die banken zich
op dit gebied zelf hebben opgelegd worden in de praktijk
onvoldoende

nageleefd. Dat blijkt uit een zondag
gepubliceerd onderzoek van Oxfam Novib naar de betrokkenheid van
ABN AMRO, Fortis, ING en Rabobank bij de mondiale
wapenindustrie.

Het gaat om de export van wapens naar
landen waar een wapenembargo geldt, naar

conflictgebieden en landen waar
schendingen van mensenrechten aan de orde van de dag zijn. Grote
bedrijven, waaronder BAE Systems en EADS, produceren wapens die
terecht komen in Zimbabwe en China, landen waar een embargo van
toepassing is. ABN AMRO en ING zijn ondermeer actief in
kredietverlening aan deze bedrijven.

Oxfam Novib vindt dat de controle op de
wapenhandel een verantwoordelijkheid is van overheden,
wapenproducenten en hun kredietverleners, de banken. Zij moeten
hun

controlerende taak veel serieuzer nemen
dan nu het geval is. Door de huidige situatie komen wapens nog
steeds in verkeerde handen terecht. Gewelddadige conflicten blijven
hierdoor voortbestaan en armoede neemt verder toe.

Oxfam Novib werkt op verschillende fronten
samen met ABN AMRO. Het internationale

betalingsverkeer wordt door de bank
uitgevoerd. Verder wordt samengewerkt op het gebied van
maatschappelijk verantwoord ondernemen. Er is beleid ontwikkeld op
het gebied van mensenrechten, olie- en gaswinning en wapenhandel.
Het afgelopen jaar heeft ABN AMRO partnerorganisaties van Oxfam
Novib ondersteund voor een bedrag van 1,6 miljoen euro.

De uitvoering van het beleid van ABN AMRO
rond duurzaam ondernemen schiet echter op onderdelen nog ernstig
tekort. Oxfam Novib vindt dat ABN AMRO zich meer moet inspannen om
via het gesprek met haar klanten de controle op de eindbestemming
van wapens te verstevigen. Levert dit onvoldoende resultaat op, dan
zal Oxfam Novib de samenwerking met ABN AMRO heroverwegen.

Oxfam Novib benadrukt behalve de
verantwoordelijkheid van banken en wapenproducenten ook al 10 jaar
het belang van strengere regelgeving voor wapenhandel. Er is actief
bijgedragen aan een internationaal wapenhandelsverdrag, dat nu door
de Verenigde Naties verder ontwikkeld wordt. In oktober 2006
onderschreven 153 landen het belang van een snelle totstandkoming
van zo n verdrag.

bron:Oxfam Novib