Het World Economic Forum publiceert jaarlijks de concurrentiepositie van landen. Nederland komt niet in de top-tien voor. Dat is al jaren het geval. Kleine Europese landen zoals Finland, Zweden, Denemarken, Noorwegen en Zwitserland staan wà¨l in de top-tien. Finland is zelfs nummer à©à©n, gevolgd door de Verenigde Staten. T.o.v. vorig jaar is de situatie voor Nederland niet duidelijk verbeterd.

Kostenfocus levert gà©à©n innovaties op
Deze uitkomsten zijn mede gebaseerd op een enquàªte die ook dit jaar door het Erasmus Strategic Renewal Center van RSM Erasmus University onder grote Nederlandse bedrijven en organisaties is uitgevoerd. De projectleiders zijn Prof. Frans van den Bosch en Prof. Henk Volberda. Van den Bosch en Volberda wijzen erop dat Nederland al sinds 2000 uit de top-tien is en achterblijft.

Nederland moet juist concurreren op innovatie en strategische vernieuwing maar is nog steeds kostengedreven. 'Met zo'n kostenfocus wordt de innovatieslag niet gewonnen. Nederlandse bedrijven hebben veel te weinig aandacht voor strategische vernieuwing', stellen beide hoogleraren. Dat blijkt bijvoorbeeld uit lage scores op innovaties  en kennis absorptie'.

Management moet eigen organisatie innovatiever maken
Van den Bosch en Volberda achten de situatie dan ook zorgwekkend. De met Nederland
vergelijkbare Europese landen blijken wel harder te kunnen lopen. Deze landen handhaven zich in de topgroep. Strategische vernieuwing van organisaties is in Nederland dan ook hard nodig. Dat geldt zowel voor de bedrijven als voor (semi) publieke organisaties. Sociale innovatie, d.w.z. het introduceren van nieuwe management tools en organisatievormen moet als nummer 1 op onze nationale innovatie-agenda komen. Sociale innovaties moeten kenniscreatie en passie voor innovatie bevorderen. Van den Bosch en Volberda benadrukken:  'Niet alleen technologische innovaties zijn belangrijk voor Nederland, maar vooral sociale innovaties'.

Regelgeving moet innovatie bevorderen
Uit de concurrentienadelen van Nederland blijkt dat regelgeving als belangrijke
belemmering wordt ervaren. Zo scoort Nederland relatief slecht wat betreft knellende regelgeving van gemeenten en ministeries. 'Regelgeving moet innovatie bevorderen en niet afremmen. We moeten naar meer strategische regelgeving die kwaliteit bevordert en vernieuwing mogelijk maakt', stellen beide hoogleraren.

bron:Erasmus Universiteit

Bekijk ook deze populaire persberichten

Trending

Popular