De Arbeidsinspectie kan vanaf vandaag
makkelijker informatie krijgen over Poolse werknemers en bedrijven
die werkzaam zijn in Nederland. Dat is het gevolg van een
samenwerkingsovereenkomst met de Poolse Arbeidsinspectie.

Daarin is afgesproken dat de diensten
informatie gaan uitwisselen over werknemers en bedrijven van het
ene land, die werkzaam zijn in het andere. Het gaat hierbij om
informatie over bedrijven en hun activiteiten, maar ook om
inbreuken op werknemersrechten, zoals ontduiking van het wettelijk
minimumloon (WML) en andere onregelmatigheden.

Door de overeenkomst wordt het voor de
Arbeidsinspectie eenvoudiger om oneerlijke concurrentie door
illegale tewerkstelling, onderbetaling en daarmee samenhangende
overtredingen tegen te gaan. Hiervoor is informatie van de Poolse
autoriteiten soms noodzakelijk.

De overeenkomst met de Poolse
Arbeidsinspectie past in het kabinetsbeleid voor de Midden- en
Oost-Europese landen die in 2004 tot de Europese Unie zijn
toegetreden. Het kabinet wil op korte termijn vrij verkeer invoeren
voor werknemers uit die landen. Wel moeten eerst afspraken gemaakt
worden die de Nederlandse arbeidsmarkt beschermen tegen
verdringing, oneerlijke concurrentie en misbruik van sociale
voorzieningen. Met Slowakije is daarover al een akkoord bereikt. De
overeenkomst met de Poolse Arbeidsinspectie is een belangrijke stap
in het overleg met Polen dat ertoe moet leiden dat ook met Polen
een dergelijk breder akkoord wordt gesloten.

bron:SZW