Het gaat goed met de Nederlandse export,
zowel in het grootbedrijf als het midden- en kleinbedrijf. De
industriële export, de export van diensten en de export van de
groothandel laten in 2005 een exportstijging zien van 4%. Binnen de
industriële export valt de sterke stijging van de
transportmiddelenindustrie op met 7% ten opzichte van 2004. Deze
bedrijfstak profiteert van het herstel van de wereldeconomie. Dit
blijkt uit de Exportthermometer van het EIM.

Chemische industrie grootste exporteur

Van alle industriële bedrijfstakken
heeft de chemische industrie het grootste aandeel in de totale
export van het MKB (34,5%). Er is in het buitenland een grote vraag
naar Nederlandse fijnchemie producten. De meubelindustrie laat als
enige bedrijfstak een

exportdaling zien van 2%. Een mogelijke
verklaring is de opkomst van de Oost-Europese meubelindustrie. In
de bestemming van de industriële export valt een stijging naar
Oost-Europese landen en Noord-Amerika waar te nemen. Opvallend is
de lage export naar

China. Nog geen 1% van de totale
Nederlandse industriële export gaat naar China. De invoer van
industriële producten uit China naar Nederland lag in 2004 6
keer zo hoog als de export van industriële producten uit
Nederland naar China.

Meer export door Nederlandse
dienstensector

De Nederlandse dienstensector is steeds
meer exportgericht. Vooral de transportsector laat een hogere
exportontwikkeling zien dan gemiddeld in de dienstensector.
Vergeleken met de bestemming van industriële export valt op
dat de dienstensector meer exporteert naar landen buiten Europa.
Ook is de spreiding van geëxporteerde diensten over
verschillende regio's in de wereld aanzienlijk groter dan die van
de export van industriële producten. De benutting van het
exportpotentieel in de dienstensector en de groothandel ligt wel
beduidend lager dan de be-nutting van het exportpotentieel in de
industriële bedrijfstakken.

bron:EIM B.V.