De prijs die consumenten betalen voor
aardgas en elektriciteit is al jaren hoger dan gemiddeld in de
landen van de EU-15. De afschaffing van de MEP-heffing van 52 euro
per januari 2007 heeft daar niets aan veranderd. Dit blijkt uit een
vergelijkend onderzoek van het CBS.

Elektriciteit bijna nergens duurder

De elektriciteitsprijs voor consumenten in
Nederland behoort tot de hoogste in Europa. In 2007 lagen de
prijzen alleen in Denemarken en Italië hoger. In de tien
nieuwe lidstaten betalen consumenten gemiddeld minder voor
elektriciteit dan in de landen van de EU-15.

Elektriciteit duurder geworden door hogere
basisprijs

Begin jaren negentig lag de prijs van
elektriciteit in Nederland nog onder het gemiddelde van de EU-15.
Inmiddels behoort Nederland tot de duurste landen in Europa.

Vanaf 1991 zijn de prijzen voor
elektriciteit in Nederland meer dan verdubbeld, terwijl de prijs in
de landen van de EU-15 gemiddeld met een vijfde toenam. De helft
van de Nederlandse prijsstijging is het gevolg van een hogere
basisprijs, de andere helft komt door hogere heffingen en BTW.

Ook Nederlandse gasprijs hoog

Ook de prijs van aardgas in Nederland is,
ondanks de grote eigen aardgasvoorraden, een van de hoogste in
Europa. Een gemiddelde consument betaalde begin 2007 voor een
kubieke meter aardgas 0,65 euro. Binnen de Europese Unie betaalden
alleen de Denen, Zweden en Duitsers meer voor hun aardgas.

Gasprijs vooral gestegen door
heffingen

De gasprijs is vanaf 2000 aanzienlijk
sterker gestegen dan gemiddeld in de EU-15, enerzijds door de
stijging van de basisprijs tot het gemiddelde van de EU-15,
anderzijds door de sterke stijging van de heffingen en BTW. In 1999
waren deze heffingen nog ongeveer gelijk aan het gemiddelde van de
EU-15, maar inmiddels liggen die bijna 80 procent hoger.

bron:CBS

Bekijk ook deze populaire persberichten

Trending

Popular