Nederland als handelsland scoort goed,
deze conclusie trekt staatssecretaris Van Gennip van Economische
Zaken nadat zij de exportcijfers uit het Export Kompas heeft
gepresenteerd op de tweejaarlijkse exportborrel. Nederland heeft de
eerste zes maanden van dit jaar een groei in de export van E7
miljard ten opzichte van dezelfde periode vorig jaar. Nederland
kent een netto handelssaldo van E32 miljard. De groei wordt voor
een belangrijk deel verklaart doordat de export naar onze
belangrijkste handelspartner Duitsland verder versnelt. Deze
bedroeg in 2005 67 miljard euro, een toename van 10% ten opzichte
van het jaar ervoor. Naast wederuitvoer dragen ook de in Nederland
geproduceerde goederen en diensten weer nadrukkelijk bij aan deze
groei.

De verwachting is dat volgend jaar de
ontwikkelingen opnieuw per saldo gunstig zullen zijn. De voor
Nederland relevante wereldhandel groeit opnieuw, ofschoon iets
minder snel dan dit jaar. De import van de VS en van de landen in
het Eurogebied zal blijven toenemen, maar ook waarschijnlijk iets
minder hard dan dit jaar. Het producentenvertrouwen, in zowel de
industrie als in de dienstensector, ligt hoog.

bron:EZ