In maart 2007 was de inflatie in Nederland
gelijk aan het gemiddelde van de eurozone. Voor het eerst sinds
september 2003 ligt de Nederlandse inflatie niet meer onder het
gemiddelde van de eurozone. Dat blijkt uit nauwkeurige berekeningen
van het CBS

Prijzenslag supermarkten drukte
Nederlandse inflatie

Er zijn zeker drie verklaringen voor de
sterkere toename van de Nederlandse inflatie. Vanaf eind 2003 werd
de relatief lage inflatie in Nederland voor een belangrijk deel
bepaald door de prijzenslag in de supermarkten. De
prijsontwikkeling van supermarktartikelen als voedingsmiddelen,
frisdranken, bier en wasmiddelen was om die reden een stuk
gunstiger dan in de eurozone. De prijzenslag liep in de loop van
2006 grotendeels af.

Trage doorwerking energieprijzen

Veranderingen in de wereldmarktprijzen van
energie worden in Nederland altijd met een zekere vertraging
doorberekend aan de consumenten in de prijzen van aardgas en
elektriciteit. Hierdoor bleef de daling van de inflatie in het
najaar van 2006 achter bij de eurozone.

Kledingprijzen dichten het gat met
Europa

De sterke stijging van de inflatie in
Nederland in maart 2007 is voor het grootste deel toe te schrijven
aan de prijsontwikkeling van kleding en schoeisel. Deze waren in
maart 4,4 procent duurder dan een jaar eerder. Deze ontwikkeling
wijkt duidelijk af van het gemiddelde van de eurozone.

Inflatie in eurolanden dicht bij
elkaar

De verschillen tussen de inflatie in de
eurolanden zijn in maart niet groot. De inflatie was het laagst in
Frankrijk met 1,2 procent. Verder ligt de inflatie alleen in
België en Finland onder het Europese gemiddelde. In Oostenrijk
is de inflatie net als in Nederland gelijk aan het gemiddelde van
de eurozone. Griekenland en Ierland kennen de hoogste inflatie.

bron:CBS

Bekijk ook deze populaire persberichten

Trending

Popular