Nederlandse kinderen zijn de afgelopen jaren beduidend dikker geworden. Ook worden ze op steeds jongere leeftijd te dik. Dit blijkt uit onderzoek van TNO uit Leiden en het VUmc onder meer dan 80.000 schoolkinderen. Gemiddeld is veertien procent van de jongens en zeventien procent van de meisjes te dik. Op sommige leeftijden is het percentage kinderen dat te dik is verdubbeld ten opzichte van eerdere metingen in 1997. Het percentage kinderen dat veel te dik is (obesitas), is op sommige leeftijden zelfs verdriedubbeld.

TNO en het Kenniscentrum Overgewicht van het VUmc hebben in opdracht van het Ministerie van VWS van 2002 tot 2004 gegevens verzameld van meer dan 80.000 kinderen in de leeftijd van vier tot vijftien jaar. Het gewicht en de lengte van de kinderen zijn vergeleken met de cijfers van de Vierde Landelijke Groeistudie uit 1997.
Snelle stijging verontrustend
Het percentage van de kinderen dat overgewicht of obesitas heeft, neemt snel toe. Had in 1980 bijvoorbeeld 1 op de 15 negenjarige meisjes overgewicht, in 1997 was dit al 1 op 7. In de zes jaar daarna is dit verder toegenomen en heeft 1 op 4 negenjarige meisjes overgewicht. Met name de toename van het percentage kinderen met obesitas is verontrustend, vindt Hoogleraar Jeugdgezondheidszorg Prof.dr. Remy HiraSing, een van onderzoekers en verbonden aan TNO en het VUmc. Deze kinderen lopen een groter risico op het krijgen van ouderdoms-diabetes en hart- en vaatziekten. Hij raadt aan aparte interventieprogramma's voor jongens en meisjes te ontwikkelen, aangezien veel meer meisjes dan jongens op jongere leeftijd te zwaar worden. Ook pleit hij voor een uniforme landelijke registratie door de Jeugdgezondheidszorg aan de hand van ontwikkelde standaarden van de Lokale en Nationale Monitor Jeugdgezondheid.
bron:TNO