Ruim 85% van de Nederlandse jongeren onderhoudt vriendschappen met mensen die ze via het internet kennen. De helft zegt tussen de à©à©n en tien echte vrienden te hebben met wie ze alleen op internet contact hebben. Dat zijn enkele conclusies van het eerste Youth Report, een enquàªte gehouden door Sugababes.nl ter gelegenheid van de presentatie van het boek Mijn Kind Online.

De enquàªte is gehouden onder 8.000 jongeren in de leeftijd 13 t/m 24 jaar, allen lid van de jongerensite Sugababes.nl / Superdudes.nl. 80 procent zegt dat er een verschil is tussen online en 'gewone' vriendschap. Het verschil is dat fysiek contact niet mogelijk is, wat z'n nadelen heeft. Maar dat doet hoeft niets af te doen aan de intensiteit van het contact.

Als ik iemand iets persoonlijks vertel dan is het direct de volgende dag in de hele klas bekend, zegt de 14-jarige Bart. Persoonlijke dingen kan ik het beste kwijt bij de vrienden die ik heb via het internet. Met deze mensen kan ik echt praten.

De conclusies onderstrepen de boodschap van het boek Mijn Kind Online (van Ouders Online en Planet Internet) dat donderdag 30 juni in De Balie wordt gepresenteerd. Mijn kind online geeft inzicht in de wereld van jonge kinderen en tieners op internet. De schrijvers van het boek stellen dat jongeren geen verschil zien tussen 'echt' (offline) en 'niet echt' (online) als het gaat om vriendschap. Online en offline vriendschappen zijn gelijkwaardig, maar niet gelijksoortig. Internet is een onmisbaar deel van hun sociale leven en interesse in die wereld is de eerste stap voor ouders en leerkrachten bij de begeleiding van kinderen op internet

Boekpresentatie Mijn kind online
Planet Internet en Ouders Online presenteren donderdagmiddag 30 juni in De Balie in Amsterdam het boek Mijn kind online. De auteurs Remco Pijpers (Planet Internet) en Justine Pardoen (Ouders Online) bieden ouders en docenten de helpende hand in het begeleiden van kinderen op internet. Mijn kind online is het eerste Nederlandse boek over internetopvoeding waarin internet niet als bedreiging wordt gezien maar als nieuw medium dat tal van nieuwe mogelijkheden biedt. Pijpers en Pardoen bespreken alle opvoedingsaspecten die aan internetgebruik van kinderen verbonden zijn. Van omgaan met schokkende beelden tot je kinderen op tijd naar bed krijgen, en van omgaan met online pesten tot het terugdraaien van ongewenste aankopen. Mijn kind online is een uitgave van Uitgeverij SWP en is bedoeld voor ouders en docenten van kinderen in de leeftijd van 3 tot 18 jaar.

Symposium Mijn kind online
Het boek wordt gepresenteerd tijdens een symposium over kinderen en internet. Inleidingen worden verzorgd door Patti Valkenburg en Jeroen Jansz van de Universiteit van Amsterdam. Zij zullen ingaan op resultaten van eigen onderzoek onder jongeren (games en profielsites). Daarbij komen zij met nieuwe gegevens. Michel Hendriks, verbonden aan Sugababes.nl, à©à©n van de grootste profielensites van Nederland, zal de resultaten presenteren van het meest recente onderzoek naar Internetgedrag van tieners. Dit onderzoek is gedaan door .Sugababes.nl en de makers van Mijn kind online. Frank Schalken, initiatiefnemer van de Kindertelefoon Chat, staat ten slotte stil bij de grote behoefte waarin de online-versie van de Kindertelefoon blijkt te voorzien. Kinderen kunnen een-op-een met een hulpverlener chatten. Welke vragen worden het meeste gesteld? Kan de Kindertelefoon de stroom vragen aan? Voor het eerst worden hierover uitspraken gedaan. Na deze inleidingen volgt een discussie met de zaal. Ongeveer 85 experts uit de wereld van internet en opvoeding zullen het symposium bijwonen.

bron:Ouders Online