In de eerste negen maanden van 2006 is de
kaasproductie in Nederland met 7 procent gestegen. Hiermee lijkt
een einde te zijn gekomen aan de licht dalende productie tussen
1995 en 2005. In deze periode nam de kaasproductie in de Europese
Unie (EU-25) juist met 21 procent toe. Dat blijkt uit metingen van
het CBS.

Kaasproductie in Nederland

De groei van de productie tussen januari
en september van 2006 is in Nederland sterker dan de stijging van 3
procent in de EU-25. In 2005 is in Nederland 658 miljoen kg kaas
gemaakt. Dit is net zoveel als in 2004 maar 4 procent minder dan in
1995. Deze daling van de productie ging samen met een stijgende
export en een dalende afzet in het binnenland.

Duitsland grootste kaasproducent van
Europa

In de EU-25 is in 2005 bijna 7,7 miljard
kg kaas gemaakt. Met ruim 1,9 miljard kg heeft Duitsland een kwart
van de markt in handen. Daarmee is het Europa’s belangrijkste
kaasfabrikant. Frankrijk en Italië zijn met respectievelijk
een vijfde en een tiende deel Europa’s tweede en derde
producenten. Nederland komt op de vierde plaats. Polen is in
opkomst als kaasproducent. In 2005 is er in Polen 538 miljoen kg
kaas gemaakt. Dit is 80 procent meer dan in 1995.

Nederlanders eten meer buitenlandse
kaas

Duitsland heeft de export naar Nederland
in de afgelopen tien jaar weten te verdriedubbelen tot 87 miljoen
kg. Deze trend heeft zich in de eerste negen maanden van 2006
voortgezet. De helft van de buitenlandse kaas komt uit Duitsland.
De uitvoer naar onze oosterburen daalde tussen 1995 en 2005 met 7
procent. Het handelsoverschot tussen Nederland en Duitsland was in
1995 nog 214 miljoen kg. In 2005 kwam het handelsoverschot uit op
140 miljoen kg, een derde kleiner dan in 1995.

Nederlanders eten 15 procent meer kaas

De import van kaas is in de afgelopen tien
jaar met twee derde toegenomen. Mede hierdoor is het aanbod
gevarieerder geworden. In Nederland is het afgelopen jaar ruim 270
miljoen kg kaas geconsumeerd. De kaasconsumptie per hoofd nam in de
periode van 1995–2005 toe met 15 procent toe tot 16,7 kg per
jaar.

bron:CBS