Nederland heeft zich tijdens een
belangrijke test met het prototype van de gemodificeerde
luchtwaarschuwingsradar SMART-L, aan boord van het
luchtverdedigings- en commando (LCF) fregat Hr.Ms. Tromp, op de
kaart gezet. Tijdens een beproeving in de Stille Oceaan bij de
Hawaiaanse eilanden bleek de roterende SMART-L vroeg in de avond
van 7 december (NL tijd) het signaal op te kunnen pikken van een
ballistische raket, die op vierhonderd kilometer afstand door de
Amerikanen was afgevuurd.

De radar bleek in staat het projectiel tot
buiten de dampkring te volgen en zijn baan volledig te berekenen.
Deze informatie is een absolute voorwaarde om iets tegen een
ballistische raketaanval te doen. De Amerikaanse marine had
vervolgens vanaf de geleidewapenkruiser USS Lake Erie de raket op
een hoogte van ongeveer 120 kilometer met een Standard Missile 3
moeten vernietigen. Dat gebeurde niet. De reden hiervoor is
onbekend. Het is dat Nederland niet beschikt over dergelijk geschut
anders had de Tromp het dreigende gevaar zelf uitgeschakeld. De
beproeving betrof echter de nieuwe mogelijkheden van de SMART-L,
oorspronkelijk ontworpen om te ‘kijken’ tot op maximaal
dertig kilometer hoogte. Die afstand alleen al is nu
verveelvoudigd. Wat dat betreft schreef Nederland
radargeschiedenis.

Tactische ballistische raketten vormen
wereldwijd een toenemend gevaar voor bijvoorbeeld grote steden of
uitgezonden troepen in missiegebieden. Nederland blijkt er met de
gemodificeerde SMART-L nu als enig Europees land een antwoord op te
hebben. Ook de Verenigde Staten en Japan zijn in staat ballistisch
gevaar buiten de dampkring op te ruimen. Zij doen dit echter met
behulp van de enigszins gedateerde SPY radar. Het is van groot
belang ballistische raketten zo hoog en ver mogelijk van de
bewoonde wereld te vernietigen. Niet alleen omdat ze op weg naar
boven een lagere snelheid hebben waardoor het minder lastig is ze
te ‘pakken’, maar ook vanwege de brokstukken. Dit
zogenoemde debris verbrandt in de dampkring op weg naar de aarde en
richt daar zodoende geen schade aan.

bron:MinDef

Bekijk ook deze populaire persberichten

Trending

Popular