Nederlandse bouw- en houtbedrijven en
woningcorporaties gaan de komende jaren nog meer FSC-hout
gebruiken, in het bijzonder uit Borneo. Hiermee willen zij de
FSC-certificering en goed bosbeheer verder stimuleren om zo de
unieke natuur te sparen, waaronder het zwaar bedreigde ‘hart
van Borneo’. Zij ondertekenden hiertoe vandaag in Jakarta
– tijdens de vierdaagse FSC-conferentie - een
‘declaration of commitment’.

Met deze verklaring spreken zowel het
Nederlandse bedrijfsleven als de woningcorporaties en
maatschappelijke organisaties zich uit om de samenwerking te
intensiveren met de Indonesische boseigenaren, concessiehouders,
houthandelaren, overheid en maatschappelijke organisaties.

Concrete toezeggingen zijn dat 38
woningcorporaties de komende vijf jaar uitsluitend FSC-hout
gebruiken bij de bouw van meer dan 100.000 nieuwbouwwoningen. Het
gaat om een volume van circa 100.000 kubieke meter tropisch
FSC-hout. Woningcorporaties en Aedes, de branchevereniging van
woningcorporaties, zullen zich inspannen het aantal van 100.000
woningen nog in 2007 met 20.000 te verhogen. Zij werken aan een
gezamenlijk inkoopstrategie van FSC-hout om hun beleid meer kracht
bij te zetten. Ook Bouwend Nederland, de vereniging van bouw- en
infrabedrijven, gaat FSC-hout sterk promoten bij haar leden.

Nederlandse bedrijven willen lange termijn
contracten aangaan met (bijna) gecertificeerde leveranciers uit
Indonesië, waaronder Borneo, om zo aan de grote behoefte aan
FSC-hout te kunnen voldoen.

Ondertekenaars van de verklaring zijn
onder andere de houtimporteurs Doorwin, Dekker Hout, DPW van Stolk,
Fetim, PontMeyer, de organisaties Maxeda, Kompan en WNF, Woonbron,
Dudok Wonen, Vestia en 35 andere woningcorporaties vertegenwoordigd
door Aedes vereniging van Woningcorporaties, Bouwend Nederland en
FSC Nederland.

bron:AEDES