Vanaf afgelopen maandag zijn er
voorzorgsmaatregelen getroffen om het verbruik van brandstof op
Kamp Holland in Tarin Kowt te beperken. Het betreft reguliere
maatregelen als het uitschakelen van verlichting en apparatuur
wanneer deze niet gebruikt worden en het beperken van gemotoriseerd
vervoer op het kamp. Aggregaten in het woon- en rustgebied worden
overdag uitgeschakeld.

De maatregelen hebben geen operationele
gevolgen. Ze zijn getroffen omdat de aanvoer van brandstof kort
onderbroken is geweest door een sluiting van de Pakistaanse grens.
Inmiddels is de grens weer open. Naar verwachting is de situatie in
de loop van volgende week weer genormaliseerd.

bron:MinDef