De Nederlandse bijdrage aan de
NAVO-trainingsmissie in Irak wordt in beginsel verlengd voor de
duur van zes maanden, van medio februari tot half augustus 2007.
Nederland stelt voor deze periode veertien militairen beschikbaar,
één minder dan de huidige bijdrage. Het kabinet heeft
dat vandaag besloten.

De missie richt zich op de opbouw van de
Iraakse veiligheidssector. Die is van groot belang voor het
politieke wederopbouwproces. Nederland hecht in bredere zin aan een
goed functionerende rechtsorde in het Midden-Oosten. Een stabiel
Irak draagt hieraan in belangrijke mate bij.

Nederland is vanaf het begin bij deze
operatie betrokken en heeft sinds februari 2005 steeds vijftien
militairen geleverd die bijdragen aan het opleiden en trainen van
Iraakse leden van de veiligheidsorganisaties.

bron:MinDef