Nederlandse militairen hebben de afgelopen weken fors bijgedragen aan de operatie Medusa. Commandant der Strijdkrachten generaal Dick Berlijn lichtte de ontwikkelingen vrijdag, tijdens een briefing over de stand van zaken in Afghanistan, toe. Ondanks de operationele inzet in Kandahar zijn de Provincial Reconstruction Teams (PRT's) volgens hem volop bezig met opbouwprojecten in Uruzgan.

Operatie Medusa, een groot NAVO en Afghaans offensief tegen de Taliban, was volgens Berlijn van groot strategisch en symbolisch belang. Nederlandse infanteristen namen tijdens deze operatie de basis Martello in de provincie Kandahar tijdelijk over van de Canadezen. Een aanval op Martello door honderd strijders is door Nederlandse militairen afgeslagen. Ook is een compagnie betrokken geweest bij gevechtshandelingen ten westen van de stad Kandahar. Deze vooruitgeschoven inzet is in lijn met de brief zoals minister Kamp aan het parlement heeft gezonden, aldus generaal Berlijn. In de afgelopen periode zijn grote hoeveelheden munitie verschoten. De voorraden zijn inmiddels aangevuld.

De situatie in het operatiegebied is op dit moment gestabiliseerd. ISAF zal in samenwerking met de Afghaanse autoriteiten zorgdragen voor een georganiseerde terugkeer van de bevolking. Mijnen en zogenoemde Improvised Explosive Devices zijn daarbij reden tot zorg.

Berlijn sprak verder over de opbouw van de kampen in Tarin Kowt en Deh Rawod. Gelet op de dreiging in het gebied wordt aan Deh Rawod prioriteit gegeven. Het kamp zal volgende maand gereed zijn.

De CDS benadrukte in zijn briefing de reconstructie in de Afghaanse provincie Uruzgan. Zo is er dagelijks overleg met de gouverneur en wonen de Nederlanders geregeld bijeenkomsten met stamhoofden bij (shura’s). Berlijn noemde de medewerking van de provinciale autoriteiten hoopgevend. Veel opbouwprojecten zijn inmiddels gerealiseerd of in uitvoering.

bron:MinDef