De bijdrage van Nederland aan de
vredesmacht in het begin jaren negentig door een oorlog geteisterde
Bosnië-Herzegovina, zit er bijna op. In maart en april wordt
het overgrote deel van het Hollandse contingent van EUFOR (European
Force) naar ons land teruggehaald.

Ook de zeshonderd Britse militairen van
EUFOR verlaten Bosnië. Dat heeft het Politiek en
Veiligheidscomité van de Europese Unie op 27 februari
besloten. De ministers van Defensie van de Europese Unie hebben dit
vandaag in een bijeenkomst in het Duitse Wiesbaden bevestigd.

De European Force bestaat nu nog uit circa
zesduizend militairen, onder wie 280 Nederlanders. EUFOR, opgericht
in 2004, komt voort uit de Stabilization Force. Deze vredesmacht
nam in 1996 de plaats in van de Implementation Force (IFOR). Die
werd in 1995 na de vredesakkoorden van Dayton op de Balkan
gestationeerd.

Door de inzet van IFOR, SFOR en EUFOR zijn
de omstandigheden in Bosnië-Herzegovina genormaliseerd. Daarom
wordt het aantal Nederlandse militairen daar teruggebracht. Er
blijven negentig Nederlanders in Bosnië aanwezig. Ze gaan aan
de slag binnen de te handhaven Liaison Observation Teams en in een
nieuw regionaal LOT-coördinatiecentrum. Nederlanders blijven
ook actief in het hoofdkwartier van EUFOR in Sarajevo en binnen de
International Police Unit.

bron:MinDef