De Nederlandse Moslimraad (NMR) dankt het CNV voor haar poging tot een buitengewoon sympathieke opstelling om een christelijke feestdag op te geven zodat moslims en niet-moslims het grote feest aan het einde van de Ramadan gezamenlijk zouden kunnen vieren door de dag van het `Suikerfeest' als nationale feestdag in te voeren.

Het was een hartverwarmende gedachte dat een Christelijke organisatie op een dergelijke manier moslims tegemoet wilt treden en derhalve onze waardering voor deze poging tot Nederlands Burgerschap wat de grenzen van de eigen religie overschrijdt.

Dat het CNV dit voorstel nu onder druk van de achterban terugtrekt is begrijpelijk en terecht.

Overleg CNV en Moslimraden
Het zou goed zijn wanneer het CNV in het vervolg vooraf contact zou opnemen met de twee door de overheid erkende gesprekspartners "Contact Groep Islam" (waar de NMR deel vanuit maakt) en met het "Contact Moslims en Overheid" als zij de expertise nodig heeft om iets te willen betekenen voor haar moslim werknemers.

Want dan hadden wij in dit geval het CNV het advies kunnen geven dat de Moslim Raad zich bezwaard voelt als Christenen een dag van hen zouden moeten inleveren ten behoeve van Moslims, hoe goed en oprecht dit aanbod ook bedoeld was. En zouden daarom dan ook geen voorstander geweest zijn van het voorstel en vinden dan ook dat de Christenen hun eigen feestdagen dienen te behouden zoals deze tot nu toe golden.

Scheiding van kerk en staat
De Moslimraad wenst echter wel dat -indien mogelijk- er zoveel mogelijk rekening gehouden wordt met een grote meerderheid van de Nederlandse bevolking die seculier is. Vanuit het seculiere gedachtengoed zijn nationale religieuze feestdagen en vrije zaterdagen en zondagen in principe nog een restant van het Christelijke-Joodse erfgoed uit het verleden. En gaat eigenlijk het bepalen wat een nationale feestdag moet zijn voor alle Nederlanders op basis van Christelijke feest- en zondagen, in tegen de scheiding van Kerk en Staat. Daar de Staat neutraal t.o.v. van alle religies dient te staan.

Individuele keuzevrijheid feest- en zondagen
De Moslimraad is derhalve dan ook een groot voorstander voor het invoeren van een vastgesteld aantal individuele feestdagen zodat seculiere Nederlanders alswel (niet-)christenen zelf kunnen bepalen op welke dagen om wat voor reden dan ook, zij een feest- of zondag wensen op te nemen.

Nationale feestdagen
Het is wel van een groot belang voor het nationale samenbindende gevoel wat er tussen burgers dient te groeien, dat er ook samen gevierd dient te worden. Dit kan bijvoorbeeld zijn naar aanleiding van nationale thema's zoals bijvoorbeeld de dodenherdenking en de verjaardag van onze koningin. Als er toch een van oorsprong religieuze feestdag als nationale feestdag wordt ingesteld, dan dient dit naar evenredigheid ook te gebeuren met de andere godsdienstige en levensbeschouwelijke stromingen in Nederland. Een voorbeeld voor Nederland is dan ook Suriname, waarin de multiculturele samenleving en haar religieuze feestdagen juist door de overheid gebruikt wordt als cohesiebevorderende en samenbindende feestdagen.

bron:NMR