De directeur van het Nederlandse bedrijf Ergocare Vennik B.V., dhr. L. Vennik, kreeg woensdag 20 september de prestigieuze Zijne Koninklijke Hoogheid Prins Henrik Award uitgereikt door de Ambassadeur van Dene-marken Mevr. Kirsten Malling Biering. De Zijne Koninklijke Hoogheid Prins Henriks Award is een prestigieuze Deense Exportprijs die uitgereikt wordt aan importeurs van Deense producten, die een bijzondere inzet hebben vertoond op de exportmarkten.

Een vakjury onder leiding van Zijne Koninklijke Hoogheid Prins Henrik van Denemarken, bepaalt wie in aanmerking komt om deze prijs  te ontvangen. Ergocare Vennik is al 20 jaar actief op het gebied van hulpmiddelen voor de zorg en werd genomineerd door de Deense producent van tilsystemen, Guld-mann A/S. In haar toespraak prees de Ambassadeur van Denemarken Kirsten Malling Biering dhr. L. Vennik voor zijn bijzondere inzet op het gebied van arbovriendelijke hulpmiddelen in de Nederlandse zorginstellingen.

De uitreiking vond plaats in de residentie van de Ambassadeur van Denemar-ken met voorafgaande lezingen door de Deense Dr. Senior Researcher Niels Fallentin (onderwerp: arbovriendelijke hulpmiddelen) en dhr. Ruud Dirkse directeur van DAZ,  gespecialiseerd in zorginnovaties en campagneleider van de beroepstrotscampagne 'Trots op de Zorg'.

De Zijne Koninklijke Hoogheid Prins Henriks Award is 3 keer eerder uitge-reikt in Nederland en de laatste keer dat een Nederlands bedrijf deze prestigi-euze Award in ontvangst mocht nemen was in 2003.

bron: Ambassade van Denemarken