De Nederlandse overheid biedt ondernemers en andere organisaties de mogelijkheid voorstellen in te dienen ter aanvulling op de energielijst van de Energie-investeringsaftrek (EIA). De EIA is een fiscale regeling, waarbij ondernemers 44% van de investeringskosten voor energiezuinige bedrijfsmiddelen en duurzame energie kunnen aftrekken van de fiscale winst. De energielijst is een overzicht van de bedrijfsmiddelen die voor EIA in aanmerking komen.

Elk jaar wordt het overzicht van energiezuinige bedrijfsmiddelen geactualiseerd. Ondernemers en andere organisaties in Nederland krijgen daarbij de mogelijkheid de overheid te attenderen op nieuwe bedrijfsmiddelen die hierin volgens hen nog ontbreken. In 2005 staan meer dan 100 energiezuinige voorzieningen op de energielijst. De energielijst is opgenomen in de EIA brochure waarin wordt uitgelegd hoe ondernemers gebruik kunnen maken van EIA.

Criteria voor het opnemen van een nieuw bedrijfsmiddel in de energielijst zijn onder andere: De hoeveelheid bespaarde energie per investeringseuro, de bredere toepasbaarheid, een eenduidige en heldere definitie van het bedrijfsmiddel. Ook kunnen voorstellen worden gedaan om bestaande omschrijvingen aan te passen.

Voorstellen indienen
Voorstellen ter aanvulling op de energielijst zijn in te dienen tot 9 september 2005 bij SenterNovem in Zwolle middels het formulier: Voorstel ter aanvulling of wijziging van de bestaande energielijst. Het formulier staat in de EIA-brochure 2005 en is van de EIA-site (www.senternovem.nl/eia) te downloaden of op te vragen bij de EIA helpdesk, telefoon (038) 455 34 30.

Over de EIA
De EIA bestaat sinds 1 januari 1997 en is à©à©n van de instrumenten waarmee de overheid Nederlandse bedrijven stimuleert te kiezen voor energiezuinige bedrijfsmiddelen en duurzame energie. Het budget dat de overheid dit jaar voor de EIA beschikbaar stelt is een netto fiscaal bedrag van maximaal 137 miljoen euro. Voor dit bedrag kunnen Nederlandse bedrijven in 2005 ruim 1 miljard euro aan energiezuinige investeringen realiseren. De EIA is een initiatief van het Ministerie van Economische Zaken en het Ministerie van Financiën. SenterNovem en de Belastingdienst verzorgen de uitvoering van de regeling.

bron:Senternovem