Nederlandse ondernemingen krijgen de mogelijkheid hun pensioentoezeggingen onder te
brengen bij een pensioeninstelling in een andere lidstaat van de Europese Unie. Het
toezicht op de uitvoering van de pensioenregeling is in handen van de toezichthouder van het land waar de pensioeninstelling is gevestigd. Beleggingen van de pensioengelden
moeten voldoen aan eisen van veiligheid, kwaliteit en spreiding van risico's.
Dit staat in het Wetsvoorstel implementatie richtlijn pensioeninstellingen van minister De Geus van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, waarmee de Eerste Kamer dinsdag heeft ingestemd.

Ook blijft het mogelijk dat Nederlandse ondernemingspensioenfondsen, bedrijfstakpensioenfondsen en beroepspensioenfondsen pensioengelden van werkgevers en zelfstandigen uit andere EU-lidstaten kunnen ontvangen. In dit geval houdt De Nederlandse Bank toezicht. Met deze maatregel voldoet het kabinet aan een Europese richtlijn. Het doel van deze richtlijn (van 23 september 2003) is een eerste stap zetten naar een Europese markt voor bedrijfspensioenvoorzieningen. Een belangrijke voorwaarde is wel dat als een pensioeninstelling een pensioenregeling gaat uitvoeren die in een andere EU-lidstaat is overeengekomen, het sociale en arbeidsrecht uit die andere lidstaat geldt. Het gaat hierbij in ieder geval om verplichte deelneming aan de pensioenregeling en de inhoud van de pensioenregeling zoals afgesproken in collectieve arbeidsovereenkomsten.
bron:SZW

Bekijk ook deze populaire persberichten

Trending

Popular