Het is noodzakelijk dat de VN de missie van de Afrikaanse Unie in Darfur overneemt, teneinde de veiligheid van burgers in Darfur te bevorderen, milities te ontwapenen en een begin te maken met een proces van vrede en verzoening. De internationale gemeenschap mag haar ogen niet sluiten voor de crisis in Darfur die een dieptepunt bereikt. Een humanitaire ramp is onafwendbaar als geen enkele partij tussenbeide komt. Dat stellen ontwikkelingsorganisatie ICCO en Stichting Vluchteling.

ICCO en Stichting Vluchteling maken zich ernstige zorgen over de troepenopbouw in Darfur en de verwachte escalatie van de gevechten. De situatie verslechtert met de dag en toegang tot de vluchtelingkampen wordt steeds moeilijker. Volgens de Afrikaanse Unie (AU) worden nu al dorpen gebombardeerd door regeringsvliegtuigen vanwege hun vermeende steun aan de rebellen. Vluchtelingstromen en verkrachtingen nemen toe en de veiligheid van
hulpverleners verslechtert zienderogen: twaalf slachtoffers in 2006, waarvan het  merendeel in de laatste twee maanden.

De Afrikaanse Unie is niet in staat gebleken het geweld in Darfur te stoppen. De Veiligheidsraad van de Verenigde Naties heeft donderdag 31 augustus een resolutie aangenomen om de vredesmissie van de Afrikaanse Unie in Darfur (AMIS) om te zetten in een VN-missie (UNMIS). Een robuuste VN-vredesmacht zou kunnen beginnen op 1 oktober, wanneer het mandaat van de AU afloopt. In tegenstelling tot de missie van de AU mag de VN-macht, als dat voor de veiligheid nodig is, geweld gebruiken. De resolutie nodigt de regering van Soedan uit om hiermee akkoord te gaan.

De regering van Soedan presenteerde echter op haar beurt een plan om met Soedanese troepen de veiligheidssituatie in Darfur 'te consolideren' en weigert met de resolutie in te stemmen. Deze militaire campagne resulteert in een dagelijkse troepenversterking in Noord-Darfur dat in strijd is met het fragiele vredesakkoord van mei dit jaar en met het VN wapenembargo uit 2005. Khartoem stelt dat het zelf orde op zaken wil stellen en sluit acceptatie van verlenging van het mandaat van AMIS in Darfur dan ook uit als AMIS aanstuurt op ondersteuning van de VN. Het is ongeloofwaardig dat de regering in Khartoum
- als één van de partijen in het conflict - orde op zaken wil stellen. De internationale gemeenschap zal dan ook de druk moeten opvoeren om Khartoum te dwingen de VN-missie alsnog toe te laten.

Sinds voorjaar 2003 kampt Darfur met een burgeroorlog die naar schatting 200.000 mensen het leven kostte, meer dan twee miljoen Darfuri zijn gevlucht. Onder internationale druk is op 5 mei 2006 een vredesovereenkomst gesloten. Sindsdien lijkt het geweld tegen de burgers alleen maar te zijn toegenomen.

bron:ICCO