De NPB heeft uiteindelijk geen groen licht gegeven voor het vernieuwde politieuniform.

Voor de inhoud en strekking van het pakket verwijzen wij naar het
gemeenschappelijk persbericht van de drie andere bonden en de Minister
van Binnenlandse Zaken (www.minbzk.nl). De NPB heeft tot op het laatst
geprobeerd op een aantal voor de NPB essentiele punten overeenstemming
te krijgen met de Minister van Binnenlandse Zaken en
Koninkrijksrelaties.

Kledingpakket
Het nieuwe politieuniform wordt uitgevoerd in moderne stoffen en deels
beeldbepalend veranderd. Voor de NPB hebben kwaliteit, draagcomfort,
uniformiteit en uiteraard veiligheid als toetssteen gediend. De
opvattingern van de NPB-leden, de gebruikers in de praktijk, hebben
daarbij heel zwaar gewogen.
Uiteindelijk zijn vier belangrijke elementen rondom veiligheid voor de
NPB doorslaggevend geweest om niet akkoord te gaan met de tekst omtrent
het vernieuwde politieuniform.

Het gaat hierbij om het ontbreken van schriftelijke garanties op het punt van

De uitlevering van een veilige koppel
De koppel die nu wordt uitgeleverd (zonder dat deze door de minister is
vastgesteld en dus eigenlijk illegaal) wilden wij per direct van het
toneel laten verdwijnen. De aangekochte voorraad zou dan onmiddellijk
moeten worden gedumpt en het proces van aanbesteding voor een nieuwe
koppel is nog niet op gang gekomen. Om die reden zijn wij akkoord
gegaan met de datum van 1 mei 2006. Dan moeten alle gewraakte koppels
van het straattoneel zijn verdwenen. Tot dat moment willen wij de
garantie dat politieambtenaren die dat wensen een veilige koppel
krijgen uitgereikt. Binnenlandse Zaken wil dat mondeling wel toezeggen,
maar niet zwart op wit zetten. Door ervaring wijs geworden, is dat voor
ons niet voldoende.

Veiligheid in relatie tot de parka
De NPB kan uiteindelijk leven met de voorgestelde PARKA, hoewel we niet
echt enthousiast zijn, mits 2 elementen die te maken hebben met de
veiligheid afdoende worden opgelost. Hoe het wordt opgelost (door
modificatie van de Parka of anderszins) is voor ons geen discussiepunt.
Die garantie wil de Minister ons niet geven.

Veiligheid inzake brandvertraging pantalon
Bij het uitwerken van het overlegresultaat kwam de minister terug op
eerdere beweringen over een hoge mate van brandwerendheid van
kledingstukken. Hoewel dat op zichzelf geen doodzonde is, wilden we wel
zekerheid over de mate van brandwerendheid van de pantalon. De minister
kwam een toezegging op dat punt niet na.

Verstrekking soort en aantal kledingstukken
De onderhandelingen hebben onder andere in het teken gestaan van het
beeindigen van afwijkingen per korps oa over de vraag of korpsen de
vrijheid hebben om de aantallen kledingstukken te verlagen of
kledingstukken niet te verstrekken. Voor ons een hard punt. De minister
zegt het wel met ons eens te zijn, maar wil het niet garanderen.

Hoe nu verder?
In het overleg moeten nu nog productcriteria worden vastgesteld. De
veiligheidselementen zullen we daar weer inbrengen. Daarnaast zullen we
scherp toezien op het verloop van zaken binnen de korpsen, bijvoorbeeld
ten aanzien van verzoeken om een andere veilige koppel.
Volgende week zullen wij onze leden via deze site uitgebreid informeren
over de achtergronden van alle aspecten van het vernieuwde uniform. Ook
over zaken die op de plank zijn blijven liggen zoals schoeisel, een
werkbroek etc.
 
Bron: Nederlandse Politiebond © 21 01 2005 NPB

Bekijk ook deze populaire persberichten

Trending

Popular