De Konferentie Nederlandse Religieuzen
(KNR) heeft stevige kritiek geuit op een Amerikaans project waarbij
in ruil voor een donatie een zuster geadopteerd wordt die dagelijks
voor haar weldoener bidt. In een artikel op haar website reageert
de KNR op een bericht dat katholieknederland.nl deze week bracht
over het project Adopt a Sister van de zusters salesianen in New
Jersey.

Gratis genade

Vanaf omgerekend 120 euro kan iemand een
zuster adopteren die dagelijks voor haar weldoener bidt. Het geld
dient als oudedagsvoorziening voor de zusters. De KNR stelt dat er
in Nederland “voorzover bekend” door religieuzen niet
op deze manier voor anderen wordt gebeden. “Wel nemen velen
‘om niet’ anderen op in hun gebed. Dat strookt ook
beter met God’s genade, die gratis is en waarvoor geen
tegenprestatie verlangd wordt. Gelukkig is in de Lage Landen de
marktwerking nog niet zo ver doorgedrongen als in de Verenigde
Staten!”, aldus de organisatie van Nederlandse vrouwelijke en
mannelijke religieuzen.

Misleidend

De KNR noemt het woord
‘adoptie’ waarvan bij deze actie sprake is “op
zijn zachtst gezegd misleidend, omdat het de associatie wekt van
toe-eigening”. Dat blijkt volgens de KNR uit de slotpassage
in het artikel op katholieknederland.nl, waarin sprake is van een
weldoener, die de beschikking krijgt over zijn ‘eigen’
zuster inclusief foto en adresgegevens. Dat zijn overigens de
bewoordingen die de zusters salesianen uit New Jersey op hun
website zelf hanteren. De KNR stelt dat zusters “geen bezit
van weldoeners” zijn: “Ze zijn van zichzelf en leiden
een Godgewijd leven. Daarin is voor commerciële bijbedoelingen
geen ruimte.”

bron: RKK